Koridor pre cyklistov (V 8c), alebo tzvv. poktokoridor, jednak ukazuje cyklistom kadiaľ majú ísť a zároveň upozorňuje vodičov na zvýšený výskyt cyklistov vo vozovke, na ktorej nebolo miesto pre segregovanú cyklotrasu. Alstrova ul., Bratislava-Rača.

Koridor pre cyklistov (V 8c), alebo tzvv. poktokoridor, jednak ukazuje cyklistom kadiaľ majú ísť a zároveň upozorňuje vodičov na zvýšený výskyt cyklistov vo vozovke, na ktorej nebolo miesto pre segregovanú cyklotrasu. Alstrova ul., Bratislava-Rača.

Koridor pre cyklistov (V 8c), alebo tzvv. poktokoridor, jednak ukazuje cyklistom kadiaľ majú ísť a zároveň upozorňuje vodičov na zvýšený výskyt cyklistov vo vozovke, na ktorej nebolo miesto pre segregovanú cyklotrasu. Alstrova ul., Bratislava-Rača.