Vzorová schéma umiestnenia koridodu pre cyklistov a spomaľovača.

Vzorová schéma umiestnenia koridodu pre cyklistov a spomaľovača.

Vzorová schéma umiestnenia koridodu pre cyklistov a spomaľovača.