R18: Pôvodne súdruhovia chceli aby cyklisti pri zjazde z estakády zosadli z bicykla a peši prešli cez priechod pre chodcov cez Bosákovu tlačiac bicykel.

R18: Pôvodne súdruhovia chceli aby cyklisti pri zjazde z estakády zosadli z bicykla a peši prešli cez priechod pre chodcov cez Bosákovu tlačiac bicykel.

R18: Pôvodne súdruhovia chceli aby cyklisti pri zjazde z estakády zosadli z bicykla a peši prešli cez priechod pre chodcov cez Bosákovu tlačiac bicykel.