R38: nová odbočka z Bosákovej na Chrovátske rameno

R38: nová odbočka z Bosákovej na Chrovátske rameno

R38: nová odbočka z Bosákovej na Chrovátske rameno