R27 po preložke v úseku Pristavny most – hradza smerom na Malý Dunaj (po výstavbe rýchlostnej cesty R7)

R27 po preložke v úseku Pristavny most - hradza smerom na Malý Dunaj (po výstavbe rýchlostnej cesty R7)

R27 po preložke v úseku Pristavny most – hradza smerom na Malý Dunaj (po výstavbe rýchlostnej cesty R7)