Juhozápadný okrej areálu Slovnaft susediaci s R7, ktorú nadjazdom preklenie cesta a časť cyklotrasy R57

Juhozápadný okrej areálu Slovnaft susediaci s R7, ktorú nadjazdom preklenie cesta a časť cyklotrasy R57

Juhozápadný okrej areálu Slovnaft susediaci s R7, ktorú nadjazdom preklenie cesta a časť cyklotrasy R57