Vizualizácia: Most cez rýchlostnú cestu R7 na juhozápadnej strane Slovnaftu s obojsmernou segregovanou cyklotrasou R42

Vizualizácia: Most cez rýchlostnú cestu R7 na juhozápadnej strane Slovnaftu s obojsmernou segregovanou cyklotrasou R42

Vizualizácia: Most cez rýchlostnú cestu R7 na juhozápadnej strane Slovnaftu s obojsmernou segregovanou cyklotrasou R42