Cyklotrasa R11: Smerová tabuľa na rozhradní Dúbravky a Karlovky ukazujúce počet kilometrov do významného cieľa

Cyklotrasa R11: Smerová tabuľa na rozhradní Dúbravky a Karlovky ukazujúce počet kilometrov do významného cieľa

Cyklotrasa R11: Smerová tabuľa na rozhradní Dúbravky a Karlovky ukazujúce počet kilometrov do významného cieľa