Cyklotrasa R26: Od dulovho nám. je semafor z diaľky zakrytý dopravnými značkami

Cyklotrasa R26: Od dulovho nám. je semafor z diaľky zakrytý dopravnými značkami

Cyklotrasa R26: Od dulovho nám. je semafor z diaľky zakrytý dopravnými značkami