Trenčianska ulica od Bajkalskej nemala ešte vymenené značky pre radenie do jazdných pruhov, preto nastali zmätky.

Trenčianska ulica od Bajkalskej nemala ešte vymenené značky pre radenie do jazdných pruhov, preto nastali zmätky.

Trenčianska ulica od Bajkalskej nemala ešte vymenené značky pre radenie do jazdných pruhov, preto nastali zmätky.