Film Park Jarovce

Na Enviroportáli sa objavil zámer na výstavbu Film Parku Jarovce. Cieľom je výstavba filmových ateliérov v južne od cesty spájajúcej Jarovce a Kittsee, za diaľnicou D4, teda medzi diaľničným hraničným priechodom a Bažantnicou.

Zámer navrhuje nevybudovanie cyklistickej trasy, len ponechanie rezervy pre ňu:
„Zo smeru Kitsee – Jarovce na pravej strane v celej dĺžke úpravy križovatky a komunikácie je navrhnutá územná rezerva v šírke 3,0 m pre plánovaný cyklochodník, ktorý je klopený do komunikácie. V súbehu s územnou rezervou vpravo je navrhnutý chodník pre peších v šírke 2,00 m. Po vybudovaní cyklochodníka bude chodník pre peších oddelený zeleným pásom v šírke 1,0 m. V celom areáli Film Parku sa počíta s náležitou infraštruktúrou pre cyklistov, ktorá bude riešená v ďalších podrobnejších stupňoch PD.“

Návrh križovatky pri vstupe do Film Parku Jarovce. Rezerva pre cyklocestičku je vyznačená sivou farbou, súbežne s chodníkmi. Zdroj: EIA
Návrh križovatky pri vstupe do Film Parku Jarovce. Rezerva pre cyklocestičku je vyznačená sivou farbou, súbežne s chodníkmi. Zdroj: EIA

alebo
„Výstavba predmetných areálov, ako aj budúceho využitia priľahlého územia si z hľadiska dopravy vyžiadalo v priestorové kríženia cesty III triedy s existujúcou panelovou obslužnou komunikáciou okružnú križovatku (…) Po obvode križovatky je navrhnutá územná rezerva v šírke 3,0 m, ktorá je určená pre vybudovanie cyklochodníka a chodník pre peších taktiež v šírke 3,0 m. Oddelenie plánovaného cyklochodníka od chodníka je zabezpečené pásom zelene v šírke 1,0 m.“

Návrh okružnej križovatky pri Film Parku Jarovce. Rezerva pre cyklocestičku je vyznačená sivou farbou, súbežne s chodníkmi. Zdroj: EIA
Návrh okružnej križovatky pri Film Parku Jarovce. Rezerva pre cyklocestičku je vyznačená sivou farbou, súbežne s chodníkmi. Zdroj: EIA

Okrem rekonštrukcie cesty III. triedy v priamom susedstve areálu má byť opravená a rozšírená aj cesta smerom na Jarovce a vybudované prepojenie na diaľničný privádzač (severný obchvat Jaroviec). Pri rozšírení cesty však zámer neuvažuje s vybudovaním cyklotrasy, napriek tomu, že po sprevádzkovaní filmových ateliérov doprava na tejto ceste značne stúpne, minimálne po obchvat Jaroviec.

Návrh novej cesty na napojenie Film Parku Jarovce bez potreby prejazdu Jaroviec. Zdroj: EIA
Návrh novej cesty na napojenie Film Parku Jarovce bez potreby prejazdu Jaroviec. Zdroj: EIA
Rozširovaná pôvodná cesta na východnej strane Film Parku Jarovce. Zdroj: EIA
Rozširovaná pôvodná cesta na východnej strane Film Parku Jarovce. Zdroj: EIA

Naše pripomienky preto smerovali najmä k vybudovaniu cyklocestičky v dotknutom území hneď v prvej fáze výstavby. Pozdĺž Film Parku ako samostatnej cestičky pre cyklistov, v zvyšnom úseku smerom na Jarovce ako zmiešanej s chodcami. To je dôležité nielen pre samotnú obsluhu areálu, ale cyklotrasa by zároveň slúžila na spojenie Jaroviec s Kittsee či Petržalkou.

Prečítajte si aj celý text našich pripomienok.


Táto aktivita bola realizovaná ako jeden z výstupov projektu Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov.

logo_osf_500x192px_rgb_sk

Projekt Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov bol podporený sumou 13446 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 (www.eeagrants.org). Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.