Po tráve sa nechodí, po tráve sa musí chodiť!

Po tráve sa nechodí, po tráve sa musí chodiť!