Cyklista, ozvi sa!

Kontakty aktualizované: apríl 2018

Chceš urobiť niečo pre cyklistiku v Bratislave? Obetuješ 5 minút? Napíš, alebo zavolaj zodpovedným k tomu, čo ťa trápi.

Cyklokoalícia sa snaží apelovať na mesto, aby realizovalo pro-cyklistické a pro-chodecké riešenia. Budeme však radi, ak nám v tom pomôžeš.

Čokoľvek ohľadne cyklodopravy:
Mestský cyklokoordinátor Andrej Martinka (Magistrát hlavného mesta Bratislava)
cyklo@bratislava.sk (na kópiu ak budete posielať info aj na iné oddelenie)
alebo
andrej.martinka@bratislava.sk
02 593 56 685

Starostlivosť o cyklotrasy:
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy
info@starz.sk
02 443 73 477

Značky a značenie, trvalé porušovanie predpisov:
Krajský dopravný inšpektorát (KDI)
krpzba@minv.sk
09 610 25 001

Zlé časovanie cyklo a peších semaforov:
Oddelenie dopravného inžinierstva (Magistrát hlavného mesta Bratislava)
odi@bratislava.sk
02 593 56 563

Obyčajné – krátkodobé porušovanie predpisov – okamžite nahlasujte na príslušných číslach polície 158 alebo mestskej polície 159. Majte na pamäti, že KDI sa nevyjadrí ku konkrétnemu prípadu, ak k nemu nebola privolaná hliadka.

Pri každom podnete je dobré uviesť, pripojiť na kópiu, aj príslušnú mestskú časť, alebo priamo Magistrát.

Ako viem, či je za cestu zodpovedný Magistrát alebo Mestská časť? Ľahké pravidlo je, že ak po ceste chodí MHD, je to Magistrát, inak Mestská časť.

 1. Magistrát: 02 593 56 111, info@bratislava.sk, icentrum@bratislava.sk
  oddelenie dopravného inžinierstva: odi@bratislava.sk
  Ing. Nora Urbanová, 02 593 56 565, nora.ubranova@bratislava.sk

Bratislava I:

 1. Staré Mesto: 02 592 46 369, podatelna@staremesto.sk
  referát dopravy:
  Ing. Viliam Denko, 02 592 46 338, viliam.denko@staremesto.sk
  Edmund Bombara, 02 592 46 264, edmund.bombara@staremesto.sk
  kancelária starostu:
  Ing. Rafajdusová Zuzana, 02 592 46 277, zuzana.rafajdusova@staremesto.sk

Bratislava II

2.1. Ružinov: 02 482 84 111, ruzinov@ruzinov.sk
referát územného plánu a regionálneho rozvoja:
Mgr. Alexandra Szökeová, 02 482 84 502, alexandra.szokeova@ruzinov.sk
Ing. arch. Andrej Papp, 02 482 84 253, andrej.papp@ruzinov.sk
kancelária starostu:
Katarína Koreňová, 02 482 84 211, katarina.korenova@ruzinov.sk
Mgr. Tatiana Baáriová, 02 482 84 211, tatiana.baariova@ruzinov.sk

2.2. Vrakuňa:
referát regionálneho rozvoja a dopravy:
Bc. Ing. arch. Janka Ondriášová, 02 402 04 821, janka.ondriasova@vrakuna.sk
sekretariát starostu: 02 402 04 810, zuzana.lesicka@vrakuna.sk

2.3. Podunajské Biskupice:
referát dopravy a MK:
Mgr. Monika Kovácsová,02 402 07 225, monika-kovacsova@mupb.sk
sekretariát starostu: 02 402 09 202, sekretariat@mupb.sk

Bratislava III:

3.1. Nové Mesto: 02 492 53 111, banm@banm.sk, sekretariat@banm.sk
referát výstavby a investícií:
02 492 53 124, 02 492 53 715, investicne@banm.sk
Ing. Stanislav Skýva, cyklo@banm.sk

3.2. Rača: 02 491 12 411, info@raca.sk
referát cestného hospodárstva:
Ing. Marian Klotton, 02 491 12 467, marian.klotton@raca.sk
kancelária prvého kontaktu: viera.kosnacova@raca.sk

3.3. Vajnory: 02 212 95 212, sekretariat@vajnory.sk

Bratislava IV:

4.1. Karlova Ves:
oddelenie dopravy a životného prostredia:
Ing. Michal Drotován, 02 602 59 218, michal.drotovan@karlovaves.sk
kancelária starostu: 02 602 59 111, viera.bukovenova@karlovaves.sk

4.2. Dúbravka:
oddelenie územného rozvoja a životného prostredia:
Ing. arch. Pavel Gašparovič, 02 601 01 140, pavel.gasparovic@dubravka.sk
kancelária starostu: 02 692 02 503, lattacherova@dubravka.sk

4.3. Lamač: 02 647 80 065, sekretariat@lamac.sk

4.4. Devín: 02 602 02 511, starostka@devin.sk

4.5. Devínska Nová Ves: 02 602 01 400, info@mudnv.sk, staznosti@mudnv.sk
oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia:
Ing. Oreský Karol, 0915 746 331, karol.oresky@mudnv.sk

4.6. Záhorská Bystrica: 02 659 56 210, kiszeldenisa@zahorskabystrica.sk

Bratislava V:

5.1. Petržalka:
oddelenie územného rozvoja a dopravy:
Ing. arch. Zuzana Kordošová, 02 682 88 837, zuzana.kordosova@petrzalka.sk
Ing. Milan Raus, 02 682 88 841, milan.raus@petrzalka.sk
kancelária starostu: Ing. Peter Janičina, 02 682 88 797, peter.janicina@petrzalka.sk

5.2. Jarovce: 02 628 60 178, info@jarovce.sk

5.3. Rusovce: 02 682 07 016, cervenakova@bratislava-rusovce.sk, podatelna@bratislava-rusovce.sk

5.4. Čunovo: 02 628 50 621, miestnyurad@mc-cunovo.sk

A samozrejme, budeme radi, keď dáte vedieť aj nám na kópiu (Cc): Cyklokoalícia info@cyklokoalicia.sk

A… pomôže to?
Pomôže!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *