Cyklodoprava vo volebných programoch 2016

V sobotu 5. marca 2016 sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Zúčastňuje sa ich 23 strán, hnutí a koalícií. V tomto článku prinášame prehľad, aké riešenia plánujú jednotlivé strany v oblasti cyklistickej dopravy. Prehľad je neúplný, keďže niektoré strany program zverejnený nemajú, resp. sa nám ho nepodarilo dohľadať.

Cyklodoprava vo volebných programoch 2016

ČísloNázov stranyCyklodoprava v programe
1Strana TIP (TIP)?
2Strana moderného Slovenska (SMS)?
3OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)Program spomína cyklistické témy v vo viacerých kapitolách:

Zdravotníctvo:
34. Aktívny pohyb je základom zdravého života. Podporíme verejné investície do rozvoja infraštruktúry pre aktívny pohyb a športovanie, výstavbu a rozvoj bezpečných detských ihrísk, športovísk, sietí cyklistických a turistických trás.

Životné prostredie a energetika:
13. Podpora skvalitnenia urbanistických a územno-plánovacích prístupov k mestskému prostrediu, skvalitnenie mestskej dopravy s dôrazom na verejnú, pešiu a cyklistickú, ako aj účinnú ochranu a adekvátne využívanie verejných priestorov v prospech verejnosti.

Eurofondy:
9. Pri projektoch na rozvoj cestovného ruchu treba klásť dôraz na podporu pre spoločnú infraštruktúru (cyklistické cesty, údržba chodníkov, doprava...) a služby a nie investície do súkromného majetku (hotely, reštaurácie...).

Regionálny rozvoj, doprava, podpora cestovného ruchu:
6. Lepšia propagácia turizmu. Slovensko dlhodobo trpí na slabé povedomie turistov o krajine. Budeme cielene podporovať infraštruktúru cestovného ruchu, budovať sieť cykloturistických trás a aktívne napomáhať propagácii regiónov v zahraničí.

Nezamestnanosť:
6. Výrazné investície do infraštruktúry cestovného ruchu. Rovnako ako Západné Slovensko čerpá zo svojho automobilového a strojárskeho klastra, Stredné a Východné Slovensko má vhodné prírodné podmienky pre klaster turistického ruchu. Navrhujeme zamerať investície z eurofondov namiesto rekonštrukcií námestí, súkromných hotelov a reštaurácií do obnovy všeobecnej infraštruktúry slúžiacej všetkým podnikateľom a návštevníkom v turistickom regióne (napr. budovanie cyklotrás, úprava okolia pamiatok alebo vodných plôch, informačné kancelárie, zlepšenie dopravnej dostupnosti, verejných parkovacích plôch, verejného priestranstva atď.) a do zážitkových atrakcií.

Pôdohospodárstvo
21. Povolíme jazdu na bicykloch a koňoch na lesných cestách a zvážniciach bez obmedzenia. Nepovolený vjazd štvorkoliek a iných motorových prostriedkov na lesné pozemky bude dôvodom na konfiškáciu týchto prostriedkov.
4Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník (DS - Ľudo Kaník)?
5ŠANCAV programe http://www.sanca.sk/volebny-program/ sa cyklistickej doprave nevenuje.
6SME RODINA - Boris KollárProgram http://www.hnutiesmerodina.sk/volebny-program.php sa nevenuje téme dopravy vôbec.
7Strana zelených Slovenska (SZS)Nenašli sme ucelený volebný program, len ciele a vízie na http://stranazelenychslovenska.sk/o-nas/strana/:
nárast počtu bicyklov a cyklodopravy o 300 %
8KOALÍCIA SPOLOČNE koalícia Spoločne za Slovensko (Nový parlament, Právo a spravodlivosť a Slovenská ľudová strana)Cyklotrasy spomína program http://www.spolocnezaslovensko.sk/program v dvoch bodoch, nie však v dopravnom kontexte:
4.3 Ochrana vôd, pôd a lesov.
Zabezpečíme splavnenie riek a ich využitie na dopravu osôb a tovarov, ale aj ochranu inundačných území riek spolu so zabezpečením ochrany obydlí a ich využitie na rekreáciu a oddych (cyklotrasy, prechádzky).

4.4 Podpora turizmu a športu.
Prepojíme mestá a obce cyklotrasami a chodníkmi.
9Maďarská kresťanskodemokratická aliancia (MKDA)?
10Vzdor - strana práce?
11Most - Híd
Cyklodoprava sa spomína na dvoch miestach:
Cyklotrasy: Treba výrazne viac investovať do siete cyklotrás, ktoré sú oddelené od ciest. Sú neporovnateľne lacnejšie a v ich využití sa dá dosiahnuť veľmi výrazný pokrok. Na vidiecky turizmus môžu mať pozitívny účinok predovšetkým v zaostalejších východných a južných regiónoch a tým aj na regionálnu zamestnanosť a rozvoj, pričom znamenajú bezpečnejšiu, ekologickejšiu a zdravšiu formu dopravy aj pre miestnych.
a
7H. Zvýšiť investície do cyklotrás. Len potom môžeme hovoriť o možnostiach využívania cyklodopravy a cykloturistiky, keď je už vybudovaná cykloinfraštruktúra. Treba výrazne viac investovať do siete cyklotrás, ktoré sú oddelené od ciest. Sú neporovnateľne lacnejšie a v ich využití sa dá dosiahnuť veľmi výrazný pokrok. Na vidiecky turizmus môžu mať pozitívny účinok predovšetkým v zaostalejších východných a južných regiónoch a tým aj na regionálnu zamestnanosť a rozvoj, pričom znamenajú bezpečnejšiu, ekologickejšiu a zdravšiu formu dopravy aj pre miestnych. Cyklodoprava je zaužívaná forma dopravy vo vyspelých krajinách ako možnosť príchodu do zamestnania, školy alebo prestupu na iný dopravný prostriedok. Z hľadiska zabezpečenia prepojenosti a bezpečnosti je koordinovanie stavby komunikácií veľmi dôležité.

Celý program: http://obcianskavizia.sk/
12Slovenská národná strana (SNS)V programe http://www.sns.sk/engine/assets/uploads/2016/01/volebny_program_2016.pdf sa cyklistickej doprave nevenuje.
13Odvaha - Veľká národná a proruská koalíciaProgram http://hnutieo2h.sk/program/ sa doprave nevenuje.
14Komunistická strana Slovenska (KSS)Program http://www.kss.sk/parlamentne-volby-2016/volebny-program-kss.html sa doprave nevenuje.
15SDKÚ - DS?
16SMER - SDNa webe http://strana-smer.sk/priority-programu-strany-smer-sd-pre-roky-2016-2020-0 sme našli len všeobecné heslo pre verejné služby odkazujúce na ďalšiu výstavbu infraštruktúry podporujúcu rozvoj regiónov.
17KDHVýstavba cyklotrás je spomenutá len v športovej rovine, nie ako spôsob dopravy:
Výstavba cyklotrás
Populizmus výstavby multifunkčných ihrísk, ktoré
súčasná vláda realizovala dva až trikrát drahšie ako
je cena, keď si ju objednávateľ realizoval vo vlastnej
réžii, rekreačnému športu nepomáha. Máme reálny
záujem rozvíjať rekreačný šport, ktorý vytvorí
širšiu ponuku športovania tak pre jednotlivca,
ako aj skupiny.

Výstavba cyklotrás v krajských a okresných mestách,
spájajúcich regióny, mestá a obce je najvhodnejšou
formou ako podporiť rekreačný šport
(behanie, korčuľovanie, bicyklovanie, prechádzky
a pod.).


Celý program: http://kdh.sk/wp-content/uploads/2016/01/volebny_program_web.pdf
18SKOK!V programe http://www.sk-ok.sk/files/SKOK_2016_generalna_oprava_slovenska.pdf sa cyklistická doprava spomína len v kontexte športu:
Slovenská občianska koalícia vníma šport ako jeden zo základných pilierov zdravého rozvoja občianskej spoločnosti a bude podporovať projekty, zahŕňajúce čo najväčšie množstvo športujúcich občanov. Budeme sa snažiť zabezpečiť podporu pri výstavbe bežeckých tratí, cyklistických ciest a iných športovísk podporujúcich masový šport.
19Kotleba - Ľudová strana Naše SlovenskoProgram http://www.naseslovensko.net/program/ cyklistickú dopravu nespomína.
20#SieťCyklotrasám sa venuje v bode 3 Pomoc regiónom:
Do roku 2020
Pre zlepšenie života v regiónoch #Sieť pripraví podmienky na budovanie obchvatov dopravne preťažených sídel, zlepší verejné dopravné spojenie v  odľahlých regiónoch, podporí budovanie miestnych a  regionálnych cyklotrás, vodovodu a  kanalizácie. Veľkým problémom regiónov je cestná infraštruktúra. Ľudí v  regiónoch nezaujímajú sociálne balíčky ani ekonomické štatistiky. Len ak sa dobudujú diaľnice, privádzače a  rýchlostné cesty, môžeme očakávať novú vlnu investícií, pretože bez dostupných a  kvalitných ciest neprídu investori, ktorí dokážu dať ľuďom prácu a  spolu s  tým podporiť kúpnu silu celého regiónu. Druhým rozmerom potrebnosti infraštruktúry je atraktivita života v  regiónoch. 40 % slovenských občanov je bez kanalizácie a  mnohí znášajú dopravné zápchy pri ceste do práce a  nadmernú dopravu v mieste svojho bydliska.


Celý program http://siet.sk/wp-content/uploads/2016/01/Pla%CC%81n-Siete-pre-obdobie-2016-2020.pdf
21SMKProgram http://www.mkp.sk/sk/2016/01/12/volebny-program-smk/ spomína cyklotrasy v týchto miestach:

Iniciujeme rozvoj dopravnej infraštruktúry južného Slovenska. Moderné cesty, železnice a vodné cesty sú tepnou hospodárstva. Kadiaľ vedú, tam rastie hospodárstvo, tam sa vytvárajú priemyselné investície a zároveň pracovné miesta. Keďže rozvoj dopravnej infraštruktúry sa realizuje takmer výlučne z rozvojových fondov Európskej únie, musíme dosiahnuť, aby rozvoj dopravnej infraštruktúry neobišiel južné a východné Slovensko. Máme na mysli rýchlostné cesty, zvlášť južnú rýchlostnú cestu R7 a R2, ako aj severo-južnú rýchlostnú cestu R3, takisto mosty cez Dunaj a Ipeľ, výstavbu železničných tratí, verejných komunikácií, mostov, cyklotrás, ako aj uvedenie trajektov do prevádzky cez Dunaj.

Budeme iniciovať zavedenie štátnych poukazov v záujme rozvíjania domáceho cestovného ruchu a turizmu, s dôrazom na vidiecky, vínny a cyklistický turizmus. Budeme sa usilovať o vytvorenie oblastných organizácií cestovného ruchu na južnom a východnom Slovensku, ktoré by podporili rozvoj miestneho a vidieckeho turizmu.
22Priama demokraciaProgram https://drive.google.com/file/d/0BzIkDQeFCJ27UkNRUWVpZzZnMkU/view sa cyklodopravou nezaoberá.
23Sloboda a solidarita (SaS)V kapitole Doprava je osobitná podkapitola Cyklistická doprava:
PODPORA CYKLODOPRAVY
Cyklodoprava na Slovensku nie je integrálnou a ani rovnocennou súčasťou dopravného systému. Nedostatok parkovacím miest, ako sme toho svedkami je signálom, že je treba začať motivovať ľudí používať na krátke vzdialenosti do 5 km, bicykel. Tí, ktorí by to aj v súčasnosti chceli, nemôžu, lebo je ohrozovaný ich život. Neexistuje dostatok cyklociest. Tie, ktoré existujú, nie sú pospájané do zmysluplného celku. Štát nemá vytvorený fungujúci mechanizmus na financovanie infraštruktúry pre cyklodopravu.
* V štátnom rozpočte vyčleníme kapitolu určenú na rozvoj infraštruktúry pre cyklodopravu a vyčleníme prostriedky pre SR, jednotlivé VÚC a mestá s konkrétnou sumou na obyvateľa. Finančné prostriedky budú poskytované na základe ich projektov udržateľnej mobility zahŕňajúcich aj nemotorovú dopravu.
* Zladíme všetky príslušné technické normy STN a ostatné zákonné normy (zákony, vyhlášky) riešiace všetky formy dopravy na cestných komunikáciách – t. j. automobilovú, cyklistickú, pešiu, statickú dopravu – formou novely dotknutých zákonov a vyhlášok (zákon o cestných komunikáciách, stavebný zákon a pod.), pričom dôjde k celkovému zjednodušeniu legislatívy. Riešenie všetkých druhov dopravy na cestných komunikáciách bude v jednom zákone.


Cyklodoprava je spomenutá aj v kapitole Životné prostredie:
SaS podporuje zelenú dopravu (e-vozidlá, integrovanú dopravu, cyklodopravu a pod. ).
* Navrhneme legislatívne úpravy v cestnom zákone pre bicyklov - povolenie pohybu cyklistov po chodníkoch s rešpektovaním jasných podmienok.


Celý program: http://www.strana-sas.sk/file/4282/SaS_volebny_program.pdf

4 thoughts on “Cyklodoprava vo volebných programoch 2016

    1. Na programoch vidno, kto si aj dal prácu s ich prípravou a kto tam dal len všeobecné, prípadne populistické frázy :) Samozrejme je otázne, ako budú strany v prípade zvolenia program aj plniť, ale to, že niečo majú v programe, je základ.

  1. Traja moji favoriti sa venuju vo svojich programoch najviac. Tak som aspon rad nemusim nikoho z nich skrtat. Take postupuju vsetcia do finale.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.