Cyklotrasy v II. etape petržalskej električky

Tento týždeň bol na Enviroportáli zverejnený zámer Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor. Tento projekt je veľmi dôežitý pre verejnú dopravu v Petržalke, kedže prinesie predĺženie električkovej trate až na koniec tejto najväčšej mestskej časti.

Popis projektu sa okrem samotného zámeru nachádza aj na portáli imhd.sk, v tomto článku prinášame prehľad, ako je navrhnutá cyklistická doprava.

Návrh je variantný, oba varianty sa líšia spôsobom prekonania Pajštúnskej. V 2. variante je to mimoúrovňovo a okrem toho sa tu nachádza prestupný uzol Lúčanka. Druhý variant je odporúčaný a aj podľa nás lepší.

Cyklistické trasy sú navrhnuté veľmi dobre. Mala by to byť pri takomto type projektu samozrejmosť, na to však v Bratislave nie sme zatiaľ veľmi zvyknutí. Súbežne s električkovou traťou od Bosákovej až po Janíkov dvor vedie cyklotrasa šírky 4 metre. Ide o pokračovanie trasy R18, ktorá bola vybudovaná v I. etape na Štúrovej a Starom moste a má predpoklad stať sa hlavnou cyklickou tepnou Petržalky. Táto cyklotrasa bude viesť aj po dvoch električkových mostoch cez Chorvátske rameno.

Od Bosákovej po Rusovskú cestu povedie cyklotrasa východne od už vybudovanej električkovej trate. Na tomto úseku odľahčí rekreačnú trasu popri Chorvátskom ramene, ktorá nie je vhodná na cyklodopravnú funkciu. Rusovskú cestu prekonáva cyklopriechodom. V tejto križovatke sa odpája aj cyklotrasa O4 západným smerom k petržalskej stanici a východným na Nám. hraničiarov.

Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.) Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy
Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

Od Rusovskej cesty po Romanovu pokračuje vedenie po východnej strane. Po novovybudovanej komunikácii bude možné odbočiť do sídliska.

Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.) Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy
Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

Medzi Kauflandom a Pajštúnskou prechádza cyklotrasa Chorvátske rameno po novom električkovom moste. Pred mostom je odbočka na pôvodnú cyklotrasu R38 popri Chorvátskom ramene. Na západnej strane mosta bude nový chodník.

Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.) Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy
Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

Križovanie s Pajštúnskou je v 2. variante mimoúrovňové. Električka (a s ňou i cyklotrasa tu využíva existujúci zárez. Tesne pred zastávkou na križovatke cyklotrasa úrovňovo križuje trať a prechádza na jej západnú stranu (keďže na tej je intenzívnejšia zástavba). Za zastávkou stúpa na úroveň terénu. Vo variante 1. je križovanie cesty úrovňové. Pozdĺž dobudovanej Pajštúnskej (náhrada provizórnej cesty) sa na južnej strane nachádza cyklotrasa O5.

Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.) Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy
Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

Medzi Šintavskou a Lietavskou pokračuje cyklotrasa priamo po západnej strane trate.

Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.) Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy
Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

Pri zastávke prestupnom uzle medzi električkami a autobusmi Lietavská, bude z hlavnej cyklotrasy najskôr odbočka ku kostolu a Lidlu a následne opäť prejazd na východnú stranu.

Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.) Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy
Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

Cyklotrasa končí v úrovni posledných obytných domov. Pri novej výstavbe na Janíkovom dvore a ďalej na juh bude trasa pokračovať týmto smerom, výhľadovo až do Jaroviec.

Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.) Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy
Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

Prípadné pripomienky je možné zasielať na Okresný úrad Bratislava

Zisťovacie konanie EIA bude trvať 21 dní, teda najmenej do 8. marca 2016, a počas neho bude mať verejnosť možnosť pripomienkovať dopady projektu na životné prostredie písomne na adrese Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3.

 

 


Táto aktivita bola realizovaná ako jeden z výstupov projektu Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov.

logo_osf_500x192px_rgb_sk

Projekt Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov bol podporený sumou 13446 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 (www.eeagrants.org). Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.