jaywalker

1930 noviny PSA varuju pred jaywalkermi, ktoré boli predávané v celej krajine