Protismerný cyklopruh z Brnianskej smerujúci na ul. Pri Habánskom mlyne