Smerové značenie na ul. Prokopa Veľkého v smere do centra