Minimalistická verzia: Úsek River Park by sa mal nanovo vybudovať, pričom časť určená pre cyklistov by mala byť z iného materiálu ako časť pre chodcov.

Minimalistická verzia: Úsek River Park by sa mal nanovo vybudovať, pričom časť určená pre cyklistov by mala byť z iného materiálu ako časť pre chodcov.

Minimalistická verzia: Úsek River Park by sa mal nanovo vybudovať, pričom časť určená pre cyklistov by mala byť z iného materiálu ako časť pre chodcov.