Úsek Most SNP – River Park je dostatočne široký na to, aby tam mohla byť promenáda pre chodcov (4,2 m), cyklotrasa (2,5 m) a pri odsunutí lavičiek o meter dozadu vzniknú aj relax zóny.

Úsek Most SNP - River Park je dostatočne široký na to, aby tam mohla byť promenáda pre chodcov (4,2 m), cyklotrasa (2,5 m) a pri odsunutí lavičiek o meter dozadu vzniknú aj relax zóny.

Úsek Most SNP – River Park je dostatočne široký na to, aby tam mohla byť promenáda pre chodcov (4,2 m), cyklotrasa (2,5 m) a pri odsunutí lavičiek o meter dozadu vzniknú aj relax zóny.