Možné rozloženie budov (červené obrysy) a námestie s planetáriom (modrý obdĺžnik) v porovnaní s veľkosťou existujúceho verejného priestoru pred v súčasnom River Parku.

Možné rozloženie budov (červené obrysy) a námestie s planetáriom (modrý obdĺžnik) v porovnaní s veľkosťou existujúceho verejného priestoru pred v súčasnom River Parku.

Možné rozloženie budov (červené obrysy) a námestie s planetáriom (modrý obdĺžnik) v porovnaní s veľkosťou existujúceho verejného priestoru pred v súčasnom River Parku.