Obdobne široké bude námestie medzi budovami J&T a Cresco, na ktorom bude navyše planetárium.

Obdobne široké bude námestie medzi budovami J&T a Cresco, na ktorom bude navyše planetárium.

Obdobne široké bude námestie medzi budovami J&T a Cresco, na ktorom bude navyše planetárium.