Dunajská promenáda pri PKO začiatkom 60-tych rokov 20. storočia (foto: Karol Kállay) (zdroj: webumenia.sk)

Dunajská promenáda pri PKO začiatkom 60-tych rokov 20. storočia (foto: Karol Kállay)

Dunajská promenáda pri PKO začiatkom 60-tych rokov 20. storočia (foto: Karol Kállay)