Vyznačenie obchádzky pre cyklistov (dočasný cyklopruh) a vodičov automobilov na Banskobystickej ul.

Vyznačenie obchádzky pre cyklistov (dočasný cyklopruh) a vodičov automobilov na Banskobystickej ul.

Vyznačenie obchádzky pre cyklistov (dočasný cyklopruh) a vodičov automobilov na Banskobystickej ul.