Doplnenie dopravného značenia upozorňujúceho vodičov, že v protismere je povolená jazda cyklistov – pohľad z križovatky s Ursínyho

Doplnenie dopravného značenia upozorňujúceho vodičov, že v protismere je povolená jazda cyklistov - pohľad z križovatky s Ursínyho

Doplnenie dopravného značenia upozorňujúceho vodičov, že v protismere je povolená jazda cyklistov – pohľad z križovatky s Ursínyho