Križovatka Karadžičova x Mlynské nivy (návrh Cyklokoalície)

Križovatka Karadžičova x Mlynské nivy (návrh Cyklokoalície)

Križovatka Karadžičova x Mlynské nivy (návrh Cyklokoalície)