Mapa: obrázok z materiálu spracovaného developerom o možnostiach vedenia cyklistov v území. Cyklisti sa nemajú ako dostať z Karadžičovej či Páričkovej do centra (zvislo Karadžičova ulica, kolmo na ňu Páričkova ulica, dole budova VÚB)

Mapa: obrázok z materiálu spracovaného developerom o možnostiach vedenia cyklistov v území. Cyklisti sa nemajú ako dostať z Karadžičovej či Páričkovej do centra (zvislo Karadžičova ulica, kolmo na ňu Páričkova ulica, dole budova VÚB)