Výzva za lepšie Nivy

V predchádzajúcom článku sme detailne zhrnuli všetky najproblematickejšie miesta návrhu plánovanej prestavby autobusovej stanice na Mlynských Nivách. Kvalita a bezpečnosť pohybu chodcov a cyklistov nie je vhodná, čo sa prejavuje najmä pri dizajne križovatky Karadžičova x Mlynské nivy. Nižšie uvádzame jednotlivé problémy v bodoch vo forme výzvy, ktorú môžete zaslať primátorovi a Oddeleniu dopravného inžinierstva (zoznam zamestnancov), ktoré je primárne zodpovedné za neudržateľný stav dopravy a sústavné rozširovanie križovatiek na úkor zelene, chodcov a cyklistov.

Teraz to spolu povedzme primátorovi a šéfovi Oddelenia dopravného inžinierstva, pánovi Širgelovi.

Podpor chodcov a cyklistov na Nivách

Vážený pán primátor, vážený pán Širgel,

Týmto vyjadrujem znepokojenie nad navrhovaným riešením dopravy v novej centrálnej lokalite hlavného mesta - zóne Nivy (Twin City, Stanica Nivy). Riešenie považujem za nebezpečné a nekomfortné pre chodcov aj cyklistov, a celkovo neudržateľné pre Bratislavu. Sústavné rozširovanie jazdných pruhov, pridávanie odbočovacích pruhov, rušenie priechodov pre chodcov, ničenie zelene na úkor automobilovej dopravy nie sú systémové ani udržateľné opatrenia.

Žiadam Vás, aby ste požadovali udržateľné riešenie dopravy na Nivách:
- dopravu riešiť komplexne podľa princípu kompletných ulíc
- priechody na všetkých ramenách križovatky
- bezpečný prejazd cyklistov ulicami, zástavkami i križovatkami s napojením na všetky smery (pre všetky vekové kategórie cyklistov)
- zahrnuli predpokladané intenzity chodcov do výpočtov týkajúcich sa šírky chodníkov a vyčkávacích plôch pred priechodmi pre chodcov podľa STN 73 6110, príloha D
- počítali v návrhoch so zvýšenou (žiadanou) intenzitou 8% podielu cyklistov na celkovej prepravnej práce podľa záväzných strategických dokumentov (Dohovor primátorov, Akčný plán udržateľného energetického rozvoja, Územný generel dopravy hl. mesta, Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy a pod.)
- dodržali aktuálne platný územný plán a požadovali realizáciu cyklotrasy Páričkova - centrum v plnom profile
- postupovali v súlade s Územným generelom dopravy pri návrhu peších trás (hlavná pešia trasa č. 20: Mlynské nivy - Dunajská)
- postupovali v súlade s Územným generelom dopravy pri úprave nebezpečnej križovatky Karadžičova x Mlynské nivy (cyklodoprava: kritický bod č. 4)

Vopred ďakujem za podporu trvalo udržateľného riešenia dopravy v zóne Nivy.

[your signature]

Povedz aj kamarátom o tejto akcii:

   

Ďakujeme za zaslanie výzvy. Toto je rozhodujúci moment.

Mesto má teraz možnosť uvedomiť si, že ulice nie sú nafukovacie, a že nemôže pri každej výstavbe žiadať pridanie jazdného pruhu na úkor priechodu pre chodcov či stromov. Mesto sa v Akčnom pláne udržateľného energetického rozvoja a ďalších strategických dokumentoch zaviazalo znížiť podiel individuálnej automobilovej dopravy o 34% a zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na 8%, a podiel cestujúcich v MHD o desiatky percent, ale zatiaľ stále robí opak.

Teraz je šanca nastaviť to konečne vhodným spôsobom a systémovo vyriešiť dopravu v Bratislave!

6 komentárov na “Výzva za lepšie Nivy

  1. tú námahu si dám a pošlem, ale Peťo kľúčovou záležitosťou je zmena Metodiky dopravno kapacitného posudzovania veľkých investičných zámerov – to je ten prameň na základe ktorého si programujeme neustály rast LEN automobilovej dopravy. Je to východisko ktoré ked mesto zmení, tak aj odborníci na magistráte budú postupovať podľa neho, ak sa bude mesto programovať na nárast MHD a cyklo už v metodike, nebude sa čomu čudovať, že to tak skutočne bude aj v realite ;o)
    Toto by mala byť absolútna priorita!

    1. Mesto má schválený Akčný plán udržateľného energetického rozvoja (2013?) – strategický dokument – ktorý rieši presun ľudí do iných módov dopravy, vrátane zníženia IAD o 34% (presun do cyklo, MHD a pod.). Interný dokument mesta – metodika DKP veľkých investičných projektov – je v rozpore s týmto nadradeným dokumentom. Sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z.z. bude zajtra podaná na podateľni Magistrátu.

  2. chcel som to podpisat, ale niektore formulacie sa mi nepacia a text nie je mozne menit.
    podla mna je potrebne zdoraznit, ze napriklad prestavba stanice a okolia vytvara prilezitost vybudovat standardne oddelene cykloTRASY. a nie namalovat cykloPRUHY, ktore su nebezpecne a casto aj nefunkcne. podla mna na toto treba apelovat.

Pridaj komentár