Príklad zdieľaného chodníka na miestnej zbernej komunikácii