V priestore zastávok MHD Športové letisko bude cyklopruh prerušený a vo vozovke bude vyznačený koridor pre cyklistov

V priestore zastávok MHD Športové letisko bude cyklopruh prerušený a vo vozovke bude vyznačený koridor pre cyklistov

V priestore zastávok MHD Športové letisko bude cyklopruh prerušený a vo vozovke bude vyznačený koridor pre cyklistov