Cyklotrasa S840 sa napojí na existujúci úsek cestičky pre cyklistov pri OC Vajnoria

Cyklotrasa S840 sa napojí na existujúci úsek cestičky pre cyklistov pri OC Vajnoria

Cyklotrasa S840 sa napojí na existujúci úsek cestičky pre cyklistov pri OC Vajnoria