Dôkaz, že Magistrát nechce cyklotrasy

Do rúk sa nám dostal list (str. 1, str. 2, str. 3, str. 4), v ktorom Magistrát opätovne potvrdzuje, že vlastne žiadne cyklotrasy nechce a nikdy nechcel… ani keby ich mali postaviť developeri a mesto by to nestálo ani cent. Ide o prípad Obytného súboru Dolný Slanec, ktorý sa nachádza v Krasňanoch (MČ Rača).

Do konania EIA sme sa zapojili pred dvomi roku, v júni 2016, a požadovali sme najmä doplnenie peších trás, lebo nové “sídlisko” bolo navrhnuté ako odrezané od zvyšku Krasňan. To by spôsobilo problémy najmä deťom, ktoré by sa nemohli jednoducho a bezpečne dostať do školy a za kamarátmi, ale aj seniorom a ľuďom bez auta. Celý projekt bol a stále je orientovaný na to, že vlastníte auto a každý deň ho používate.Dostupnosť na MHD je mizerná. Problémom je čo so všetkými tými novými autami na Peknej ceste, ktorá je každé ráno zapchatá v križovatke s Račianskou? Odpoveď neexistovala.

MČ Rača preto navrhla, aby sa postavila cesta cez vinohrady a napojila sa na Malokrasňanskú (ulička medzi vozovňou Krasňany a bytovou štvrťou Malé Krasňany). Návrh vytvorenia cestného prepojenia v tejto lokalite je v rozpore s územným plánom, keďže ide o stabilizované územie vinohradov a prípustné sú len technickú a dopravnú vybavenosť pre obsluhu územia funkčnej polochy – t.j. maximálne cesty pre poľnohospodárske stroje, ktoré obrábajú vinohrad alebo nádrž na vodu.

Magistrát si to vyložil, tak, že to je OK, aj keď to nie je v územnom pláne a že cesta pre autá cez vinohrad je super nápad a ešte to oddôvodnil tým, že nemusí byť predsa všetko v územnom pláne, že tam sú najmä diaľnice, cesty I., II. a III. triedy.

Hneď v ďalšom bode sa Magistrát zaoberal cyklotrasou R33, ktorá vedie po Horskej ulici. Ide o hlavnú mestskú cykloradiálu, ktorá bola definovaná v roku 2014 strategickým dokumentom (scvhálené zastupiteľstvom) a potvrdená aj v územnom generely dopravy hl. mesta (ÚGD BA) rok-dva neskôr. Práve ÚGD BA je podkladom pre aktualizáciu územného plánu.

Namiesto toho, aby dal Magistrát developerovi podmienku, aby časť cyklotrasy postavil, vysporiadal sa s ňou po svojom. V prvej vete síce priznal, že cyklotrasa R33 je v ÚGD BA, ale hneď na to napísal, že “Zväzným dokumentom pre mesto je Územný plán Bratislavy, v ktorom radiála R33 nie je uvádzaná“. V predchádzajúcom bode o ceste nemal problém s vybudovaním novej cesty cez vinohrad, ktorá nie je v ÚP a vzápätí odmieta cyklotrasu, ktorá je uvedená v strategických dokumentoch a čaká na doplnenie do ÚP. Toto rozhodnutie je navyše v rozpore s nadradeným územným plánom BSK, ktorý práve cyklotrasu po Horskej ulici vedie ako národného významu. Magistrát úplne odignoroval územný plán BSK.

Na obrázku vyššie je detail z územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja, kde je čerenými krúžkami vyznačná cyklistická trasa národného významu (prelínajúca sa s cyklotrasou R33, ktorá vedie po Horskej ul.), tá modrá (regionálna), ktorá ju križuje je Pekná cesta (od Račianskej do lesoparku).

K umiestneniu stavby Obytný súbor Dolný Slanec sme poslali námietky a pripomienky. V júni máme predbežne dohodnuté stretnutie s developerom.

Chceme, aby všetok nový rozvoj prebiehal v súlade so zákonom a v súlade s trvalo udržateľným rozvoja mesta. Chceme, aby Magistrát nepoužíval dvojaký meter na (1) cyklotrasy+chodníky a na (2) cesty+nové jazdné pruhy. Je zrejmé, že oddelenie dopravného inžinierstva (ODI) v našom meste nefunguje správne, keď sústavne preferuje automobilovú dopravu. Ignoruje nadradené územné plány aj vlastné strategické dokumenty, len aby zabránili vzniku akejkoľvek novej cyklotrasy. Magistrát dlhodobo nerieši kvalitu pešieho pohybu, prístup na zastávky MHD, prestupy.

5 komentárov na “Dôkaz, že Magistrát nechce cyklotrasy

  1. Kto cyklotrasu chce, rad na nu prispeje. Ja mam rad rogala a vetrone, ale nevypalujem EIU pripomienkami, ze chcem letisko za kazdou bytovkou…

    1. to ja mam rad langose a tiez netrvam na stanku pri kazdom baraku. a potom je tu narodna strategia, ktora do roku 2020 zavazuje magistrat vytvorit take podmienky, aby 10% dopravy bolo tvorenych cyklodopravou.

    2. Tomáš, navrhnutá cestná komunikácia, krížom cez vinohrad (funkčný kód 1202) je v rozpore s územným plánom. V tomto území (funkčný kód) sú “kominukácie vozidlové” (presné znenie) neprípustné. Trošku prehnané, že vypaľujeme developerov. Každý sa môže zapojiť s relevantnými pripomienkami, aby sme mali lepšie životné prostredie. Ak developer prestavia križovatku, že bude následne veľmi ťažké a finančne nákladné je prestavať a dostať tam cyklotrasu, tak to je problém, preto treba dbať na to, aby bola infraštruktúra (napr. križovatky) budované tak, aby mysleli na budúcu výstavbu (napr. cyklotrasy), t.j. majú predprípravu na cyklopriechod, znížené obrubníky a pod. Je to rovnaké, ako keby tam mal byť iný typ infraštruktúry, napr. je tam plánovaná zastávka MHD, tak musí byť predpíprava na ňu- či už vybudovaná alebo ako územná rezerva, podľa podmienok.

    3. Zase na druhu stranu… Keby sa dalo rogalom alebo vetronom rychlo a pohodlne presuvat v ramci Bratislavy, bol by som mrte rad, keby si v mene vsetkych, co by sa chceli prepravovat takymto sposobom “vypaloval EIA-u”.
      Skoda ze tu porovnavas hoby s dopravou…

Pridaj komentár