Jazda cyklistov v jednosmerných uliciach

Sibírska ulica

V súčasnosti vidíme nárast podielu cyklistickej dopravy v meste napriek nedostatočnej a väčšinou chýbajúcej cykloinfraštruktúre. Cyklisti z tohto dôvodu využívajú bežné komunikácie pre pohyb v meste, zároveň sú však obmedzovaní jednosmernými ulicami, zamedzujúcimi tranzitnú dopravu motorových vozidiel v centrách obytných štvrtí .

Pre zlepšenie a zjednodušenie pohybu cyklistov v meste a zároveň pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky s dôrazom na cyklistickú dopravu je nutné zaviesť obojsmerný pohyb cyklistov v jednosmerkách v centre mesta, na sídliskách a v ukľudnených uliciach vo vnútri obytných štvrtí. Protismerná jazda cyklistov predstavuje ochranu cyklistov, zlepšovanie podmienok pre najslabších účastníkov cestnej premávky a zároveň zlepšenie využívania a poľudštenie verejného priestoru. Jazda bicykla v protismere auta, na upokojených uliciach a pri ohľaduplných účastníkoch, je pre cyklistov aj chodcov bezpečná: motoristi majú priamy výhľad na cyklistu, väčšie množstvo cyklistov pôsobí na prirodzené spomalenie áut, čo má za dôsledok vyššiu bezpečnosť pre chodcov aj cyklistov. Protismerky cyklistom výrazne uľahčujú pohyb v uliciach, ktoré sú dopravne organizované pre autá. Dopravní inžinieri predpokladajú, že tranzit by mal chodiť po hlavných cestách a zjednosmernené ulice sú určené len na dojazd do cieľa. V minulosti boli pôvodne všetky ulice obojsmerné, ich zjednosmerňovanie nastalo kvôli motoristom a malo viacero neriešených negatívnych dopadov na skupiny, ktoré ho nepotrebujú. Ako príklad by sa dali uviesť chodci, ktorý sú znevýhodnení záberom chodníka na parkovanie v jednosmerných uliciach a tiež cyklisti, pre ktorých vznikli dlhé a nezriedka komplikované obchádzkové trasy. V častých prípadoch vedie obchádzka jednosmernej ulice po výrazne frekventovanejšej a preto z pohľadu cyklistu oveľa nebezpečnejšej komunikácii. Je častým javom, že cyklista, majúci cieľ uprostred jednosmernej ulice, je nútený použiť trasu vo viacnásobnej dĺžke oproti bezpečnému dojazdu po ukľudnenej komunikácii s jazdou po hlavných mestských komunikáciách. Jednosmerky, ktoré sú v mestských štvrtiach vybudované z dôvodu zabráneniu prejazdu tranzitnej motorovej dopravy, pri cyklistickej doprave úplne strácajú opodstatnenie. Tranzit cyklistov nevytvára enviromentálne ani dopravnobezpečnostné zaťaženie, naopak, vracia ulici mestský význam a spríjemňuje pohyb po meste, z tohto dôvodu je výluka tranzitu cyklistov bezdôvodná. V neposlednom rade je aj zjednodušenie cieľovej dopravy cyklistov. Ak pripustíme prioritu nemotorovej dopravy, dospejeme k lepšiemu hospodáreniu s verejným priestorom, lepšiemu a bezpečnejšiemu pohybu peších a cyklistov a celkovému poľudšteniu mestského prostredia.

Plzenská ulica

Jednosmerné komunikácie v centre mesta a mestských častiach sú v prevažnej miere s minimálnou intenzitou dopravy v obytných mestských štvrtiach. Úpravy sa dajú docieliť veľmi jednoducho, doplnením zvislého dopravného značenia, bez komplikovanej projektovej prípravy či veľkých stavebných úprav. Na uliciach dlhších ako 80 m a zároveň v celej dĺžke širokých 3,0 m sa musí zabezpečiť možnosť vyhnutia bicykla a ostatných vozidiel, aby nemohlo dôjsť ku kolízií. Ako výhybňa však môže slúžiť lokálne rozšírenie komunikácie, prerušenie parkovacieho pásu (vjazd na miesto ležiace mimo komunikáciu) a pod. Technický predpis  TP085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry sa vedeniu cyklistov v jednosmerkách venuje pomerne podrobne na stranách 64-66, kde pozná až štyri spôsoby riešenia tejto dopravnej situácie, počnúc najjednoduchším riešením pomocou zvislého dopravného značenia až po využitie samostatného cyklopruhu.

Jazda v obojsmerke

Často dostávame otázky, kto má prednosť v takto upravených uliciach. Obojsmerná jazda cyklistov v jednosmerkách sa riadi Zákonom o cestnej premávke, konkrétne o nej vraví § 4 odsek (1) odrážka e, „Vodič je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám,“

a tiež § 18 Vyhýbanie
„Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú vpravo, včas a v dostatočnej miere. Ak sa nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič, na ktorého strane jazdy je prekážka alebo zúžená vozovka. Ak jeden z nich musí cúvať, urobí to ten, pre ktorého je to ľahšie alebo menej nebezpečné.“

Jazda sa riadi rovnakými pravidlami, ako jazda po úzkej obojsmernej ceste, kde vodiči na seba vidia a v prípade, že šírka komunikácie nedovoľuje súčasnú jazdu, ten, ktorému to je bezpečnejšie, uvoľní prejazd protiidúceho vozidla. V praxi to znamená:

jazdime ohľaduplne s predvídaním pohybu spoluúčaastníkov cestnej premávky a bezpečnosť pohybu po takto označených uliciach bude zabezpečená.

Pozitívne príklady z nášho mesta.

Guothova ulica

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v roku 2017 pilotne označila na 14 uliciach na celom svojom území obojsmernú jazdu cyklistov v jednosmerkách na všetkých typoch miestnych komunikácií. Obojsmerná jazda cyklistov bola umožnená na vnútrosídlištných komunikáciách (Sibírska, Smikova), na prieťahu cez centrum obytných štvrtí (Ľudová štvrť), aj v kopcovitých oblastiach mestskej časti pri príjazde do školy (Guothova). Všetky takto sprejazdnené miestne komunikácie vykazujú vyšší výskyt cyklistov, ktorí prirodzene viac preferujú pohyb po ukľudnených uliciach pred frekventovanejšími okolitými hlavnými ťahmi. Ako príklad môžme uviesť Sibírsku ulicu, kde intenzity vyskočili najvýraznejšie, pretože predstavuje alternatívu k pohybu po Račianskej, či Pionierskej ulici.

Intenzity cyklistov na Sibírskej ulici podľa aplikácie Strava

Zvýšená intenzita cyklistov v Sibírskej ulici je situovaná práve len do úseku, v ktorom je obojsmerná jazda cyklistov povolená.

Intenzity cyklistov v Ľudovej štvrti podľa aplikácie Strava

Na intenzitách je dobre vidieť, že obyvatelia sídliska Čsl. Parašutistov a Ľudovej štvrte využívajú na cestu k prechodu cez Vajnorskú k Polusu práve ulice s povolenou obojsmernou jazdou cyklistov.

Cyklokoalícia odporúča zobojsmerniť pre cyklistov všetky relevantné jednosmerné komunikácie v centre mesta, vo vnútri obytných štvrtí a na sídliskách na celom území Bratislavy.

 

5 thoughts on “Jazda cyklistov v jednosmerných uliciach

 1. Kde sa dá podať podnet na zobojsmernenie ulice pre cyklistov? Ide konkrétne o Doležalovu ulicu na Trnávke, kde by takáto možnosť bola jednoznačne vítaná. Ďakujem.

 2. Dobrý deň,
  minulý týždeň ma zastavil policajt v jednosmernej ulici – Doležalova v Trnávke samozrejme šiel som v protismere a chcel mi dať pokutu 60€.
  Prosím, ako by sa to dalo vyriešiť? Prípadne, ako sa pred policajtom obhájiť?
  ďakujem

 3. Najlepsie riesenia byvaju tie najjednoduchsie. Navrhujem aby jednosmerka kde su miesta na parkovanie bola pre cyklistov obojsmerna.
  Zdovodnenie:
  Jednosmerky su optrenim pre motorove vozidla a pre cyklistov nemaju logiku.

 4. Ak je ulica jednosmerná, pre cyklistu je tiež jednosmerná. Neviem prečo by sa mali robiť ústupky najmenej tolerantným a ohľaduplným účastníkom premávky. Zneužívajú chodníky, prechody pre chodcov, semafory a prednosti v jazde ich nezaujímajú. Stavajú sa cyklotrasy, ktoré sú plné akurát tak mamičiek s kočíkmi a cyklista si ide po ceste 1. triedy bez krajnice aj keď cyklotrasa ide pár metrov vedľa rovnobežne s ňou.
  Týmto si len koledujete o viac nalepených cyklistov na kapotách áut a je mi len ľúto každého, komu kvôli niekoho hlúpej hlave vznikne škoda na aute a súvisiace zdržania, servisy,…
  Bicykel je v prvom rade športové vybavenie, ktoré patrí na svoje športovisko alebo vyznačený priestor. Ja nechodím na cestu s lyžami keď ju „zabudnú“ posypať, ani s kolieskovými korčuľami, neviem prečo bicykel by mal byť výnimka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.