List poslancom k rekonštrukcii Blumentálskej ulice

V utorok, 19. 2. 2019, budú poslanci bratislavského Starého mesta hlasovať o tom, či bude pokračovať starostkou pozastavená rekonštrukcia Blumentálskej ulice. Sme presvedčení, že rekonštrukcia by mala pokračovať, a preto sme všetkým poslancom adresovali list tohto znenia.

Vážený pán poslanec,

dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s bodom 16 najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ktorý sa týka rekonštrukcie Blumentálskej ulice.

Doterajšia realizácia na Blumentálskej v smere do centra je vysoko hodnotená odborníkmi aj jej užívateľmi. Môžeme ju pokojne považovať za ukážkovú a hodnú zahraničných miest ako sú Viedeň či Kodaň. Nedotiahnuť tento kvalitný projekt do konca by bolo premrhanou šancou na zvýšenie kvality života v Starom meste.

Cyklotrasa vedená Blumentálskou je dlhodobo zaradená v záväzných strategických dokumentoch mesta a oddelenie od chodcov aj automobilov pásom zelene je bezpečné aj atraktívne riešenie. Rovnako dôjde počas realizácie k výraznému zvýšeniu bezpečnosti chodcov vďaka upokojenému charakteru ulice.

Pozorovania tiež ukázali, že parkovacie miesta ostávali v nočných hodinách vo veľkej miere nevyužité a kapacita pre obyvateľov bola dostatočná. Počas dňa boli využívané najmä návštevníkmi neďalekých administratívnych budov. Mestská časť má už dnes dostatočné zákonné možnosti parkovanie regulovať aj cez deň tak, aby obyvatelia boli prioritizovaní pred návštevníkmi a tiež môže vyznačiť krátkodobé miesta pre návštevy, aby nedochádzalo k zneužívaniu na celodenné parkovanie.

V realizovanom projekte navyše pribudne počet parkovacích miest, pokiaľ berieme do úvahy dodržiavanie arboristických štandardov. Pred rekonštrukciou ulice bol stav parkovania alarmujúci, parkovalo sa na koreňoch stromov, vo veľkej časti prípadov na nespevnenej ploche, ergo ilegálne. Práve ochrana zelene v mestách by mala mať vysokú prioritu, čo realizovaný projekt reflektuje.

Vzhľadom na vyššie uvedené preto v predmetnom hlasovaní jednoznačne odporúčame zvoliť Alternatívu 1, teda schváliť pokračovanie rekonštrukcie Blumentálskej ulice. Prispejete tým k zlepšeniu životného prostredia, zvýšeniu bezpečnosti a krajšiemu a zelenšiemu Starému mestu pre všetkých.

Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *