Boj o nábrežie nevzdávame, obrátili sme sa na súd

Nábrežná cyklotrasa patrí v Bratislave medzi tie najdôležitejšie, no zároveň tiež dlhodobo najproblematickejšie. Jej ďalší úsek môže nenávratne zlikvidovať výstavba River Parku 2, ktorá sa pomaly blíži. Developerov JTRE a Cresco zaujímajú len metre štvorcové, nie ľudia prechádzajúci cez nábrežie a v území zlyhali aj viaceré vedenia mesta. Zostalo to na zapojení občianskej verejnosti, preto sme sa v tejto veci rozhodli podať tri žaloby. V tomto článku krátko priblížime históriu problému a vysvetlíme, v čom spočíva nezákonnosť už vydaných povolení. Boj o nábrežie, príjemné a bezpečné pre chodcov aj cyklistov, totiž nevzdávame.

Ako to celé začalo

Dlhú kontroverziu okolo ľavého dunajského nábrežia možno datovať ešte do roku 2005, kedy došlo k predaniu pozemkov pod bývalým PKO spoločnosti Henbury Development primátorom Andrejom Ďurkovským. Búranie PKO sa nakoniec ešte niekoľko rokov nekonalo, prišlo až po odpredaji budovy v roku 2015, ktorý mesto zrealizovalo za veľmi nevýhodných podmienok – pod hrozbou pokuty sa v ňom v podstate zaviazalo súhlasiť s akoukoľvek budúcou výstavbou.

„Novodobá“ história samotnej cyklotrasy na nábreží začala pred asi desiatimi rokmi, krátko pred vznikom Cyklokoalície, výstavbou projektu River Park. V pôvodnom projekte sa na pohyb cyklistov zrejme nemyslelo, čo vidno na materiálovom členení chodníka, do úplného otvorenia však bola na promenádnu časť domaľovaná obojsmerná cyklotrasa. Už vtedy však došlo k fyzickému zúženiu tohto profilu kvôli umiestneniu terás pred budovou, z čoho následne pramenili ďalšie problémy.

River Park aj s domaľovanou cyklotrasou v roku 2010. (Foto: Ivan Piovarči / Pravda.sk)

Developer si hneď po dostavbe uvedomil, že priestor, ktorý ponechal medzi svojimi terasami a Dunajom, pre pohyb chodcov aj cyklistov nie je celkom dostačujúci. Pokúšal sa vtedy riešiť situáciu osadením retardéra na cyklotrasu, s plánom osadiť ich dokonca 5. Ten samozrejme nefungoval, keďže ho cyklisti obchádzali práve po časti určenej chodcom, navyše bol umiesntný bez povolení, preto bol po výzve Krajského dopravného inšpektorátu (KDI) odstránený. Pri tej príležitosti KDI kvôli bezpečnosti vyzvalo aj na odstránenie letných terás, čo sa však dodnes neuskutočnilo (naopak, nahradené boli mohutnejšími).

Cyklistka obchádzajúca retardér, umiestnený aj odstránený v roku 2011.

Spolunažívaniu chodcov a cyklistov na nábreží nepomohlo ani nešťastné vyznačenie cyklotrasy nadväzujúcej na tento úsek v smere na Most SNP. Obnovené pruhy tam boli umiestnené nelogicky do stredu promenády, kvôli čomu nezostával dostatočný priestor chodcom. Na nevhodnosť tohto riešenia sme upozorňovali v roku 2012.

Nezmyselné vyznačenie cyklotrasy stredom promenády v úseku medzi River Parkom a Mostom SNP, ktoré vzniklo v roku 2012 a zaniklo s rekonštrukciou MČ Staré Mesto v roku 2018 (ktorá už priestor nerozdeľovala).
Ideový návrh Cyklokoalície z roku 2016 zahŕňal spojenie častí pre chodcov v priestore bližšie k Dunaju, materiálové oddelenie cyklotrasy a odsun lavičiek do zeleného pásu pre pokojnejší oddych. (Vizualizácia: Marek Zahradník)

Úsek pred River Parkom už zostane trochu stiesnený – nedovoľme však, aby nám rovnakým spôsobom ukradli aj dnes funkčnú a širokú časť promenády pred bývalým PKO.

Zóna manipulácie

V roku 2014 bol do funkcie primátora mesta zvolený Ivo Nesrovnal a zhruba vtedy sa začala písať história River Parku 2, v konaniach známeho ako CPR. V roku 2015 boli zverejnené prvé plány a vizualizácie nového komplexu s planetáriom, z ktorých to vyzeralo na zúženie priestoru na rovnaký profil, ako pred River Parkom 1. Na to, aby mohol developer jednoduchšie zabrať polovicu promenády aj v zostávajúcej časti smerom k mostu Lafranconi, potreboval z územia dostať funkčnú cyklotrasu. Prvý náznak prišiel v roku 2016, keď developer na základe dohody s mestom rekonštruoval promenádu, po ktorej však „zabudol“ obnoviť aj dopravné značenie.

Fotografia z pod mosta Lafranconi, kde možno vidieť začiatok rekonštruovaného úseku. Po rekonštrukcii v roku 2016 značenie nebolo obnovené.

V júni roku 2016 sa uskutočnili aj dve stretnutia iniciované spoločnosťou Henbury Development, ktorá sa pokúšala z nábrežia odstrániť značenie oddelenej cyklotrasy. Primátor Ivo Nesroval sa vtedy spočiatku tiež prikláňal k tomuto riešeniu, po tlaku zo strany všetkých ostatných zainteresovaných však ustúpil a sľúbil, že „na novej dunajskej promenáde bude segregovaná cyklotrasa“. To mu nakoniec dlho nevydržalo, k tomu sa vša dostaneme o chvíľu.

V roku 2017 developer pokračoval mediálnou masážou o tom, že pohyb cyklistov na nábreží je nevhodný nápad. Na jeseň preto investoval peniaze do kampane Zóna tolerancie, ktorú sme si vtedy dovolili premenovať na Zóna manipulácie. Aj keď samozrejme súhlasíme s myšlienkou vzájomnej tolerancie chodcov aj cyklistov, v celkovom kontexte kampaň nevyznela uveriteľne. Okrem článkov v médiach spočívala v umiestnení informačných tabúľ a zberu odpovedí na anketové otázky pred River Parkom.

Informačné tabule kampane Zóna tolerancie, ktoré na nábreží viac zavadzali, ako pomáhali. (Foto: spojenaba.sk)

Ďalším nešťastným pokusom bolo v rovnakom období aj vystúpenie na Konferencii Cyklistická doprava 2017 v Trnave, kam sa Slovenská technická univerzita prihlásila s prednáškou s názvom Vzájomné ovplyvňovanie cyklistickej a pešej dopravy na úseku promenády Dunajského nábrežia v Bratislave. Prednášajúci Ing. Lisický na nej prezentoval výsledky štúdie, ktorá skúmala pohyb chodcov a cyklistov na nábreží, pričom opakovane spomínal, že „cyklodoprava na promenádu nepatrí“.

Štúdia bola užitočná v tom, že priniesla čísla zo sčítaní, podľa ktorých sa na nábreží pohybovalo zhruba rovnako chodcov a cyklistov. Interpretácia výsledkov však bola nesprávna, ako jedno z riešení bolo napríklad navrhnuté vedenie cyklistov cez Most Lafranconi a petržalskú hrádzu, z dopravného hľadiska celkom nezmyselné, podložené anekdotickými argumentami o tom, že „na mieste sa bicyklovali aj dvaja ľudia vedľa seba“.

Prednáška sa u účastníkov konferencie pre svoju výraznú neodbornosť nestretla s pozitívnymi reakciami, tragikomický moment však prišiel až na záver diskusie. Z publika prišla otázka kto financoval vypracovanie štúdie, po ktorej prednášajúci povedal že sa nebude vyjadrovať, položil mikrofón a utiekol z miesta konania konferencie. My sme cez infozákon samozrejme zistili, že ju financovala spoločnosť Henbury Development. (Prezentovaná bola aj na konferencii Bezpečnosť cestnej premávky 2017, článok zo zborníka je možné nájsť tu, úroveň vedeckej práce nech posúdi každý sám.)

Návrh č. 1 pre vyriešenie problému na nábreží z dielne STU na základe štúdie objednanej spoločnosťou Henbury Development, vedenie cyklistov po druhej strane Dunaja. (Zdroj: Kukučková, K., Lisický, R.: Analýza spolupôsobenia pešej dopravy s cyklistickou dopravou na promenáde Dunajského nábrežia v Bratislave. Bezpečnosť cestnej premávky, 2017.)

Likvidácia oddelenej cyklotrasy

Ďalší posun prišiel v marci v roku 2018, v dobe, keď Slovenskom otriasla vražda novinára a pozornosť verejnosti pútali demonštrácie po celej krajine. V piatok 9. 3. 2018 spoločnosť WOAL s. r. o., teda premenovaná Henbury Development, odstránila značenie cyklotrasy z úseku pred samotným River Parkom, a tiež načierno zamaľovala značenie pod mostom Lafranconi.

Odstraňovanie značenia v deň konania najväčších protestov v histórii Slovenska, úsek pred River Parkom.

Odstránenie prebehlo na základe nového projektu, ktorý WOAL-u schválila operatívna komisia pre dopravné značenie na meste. Po tom, ako sme na jej odstránenie upozornili a spustila sa vlna nevôle zo strany verejnosti, primátor Nesrovnal zvolal tlačovku a riešenie developera išiel obhajovať pred médiá, pričom opäť zavádzal klamstvom o nezákonnosti prechádzania cez cyklotrasu a dokazoval svoju nekompetentnosť.

Mimo svojho objektu už developer odstaňoval cyklotrasu menej estetickým zatretím, úsek od Mostu SNP.

Developer aj primátor argumentovali kolíznymi situáciami na zúženom priestore pred River Parkom 1, ktoré JTRE samo zapríčinilo. Zrušenie samostatnej cyklotrasy však pod touto zámienkou vybavili aj v priestore budúceho River Parku 2, kde boli šírkové pomery dostačujúce.

Nezmyselne zatreté boli aj navádzajúce koridory pre cyklistov pod Mostom Lafranconi.

Po zmene režimu na na zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov developer pokračoval v nenápadnom ovplyvňovaní verejnej mienky. Napriek tomu, že toto riešenie najprv obhajoval ako vhodnejšie, neskôr v svojom magazíne Spojená Bratislava vydal článok s dopravným expertom o tom, že „vedenie frekventovanej cyklotrasy po chodcami intenzívne využívanej zmiešanej cyklistickej a pešej ceste nie je pri rastúcej intenzite cyklistickej dopravy vhodné“.

Protest za bezpečné nábrežie

V reakcii na tieto udalosti sme 21. marca 2018 zorganizovali Protest za bezpečné nábrežie, ktorého sa zúčastnili stovky ľudí, na bicykloch aj peších. Zhromaždenie začalo na Námestí Ľudovíta Štúra, vystúpilo viacero rečníkov zo strany odbornej verejnosti, a následne sme sa spoločne presunuli k Mostu Lafranconi, okolo sídla JTRE až naspäť k magistrátu, kde dav vyzvonil primátora. Počas protestu prebiehalo v budove magistrátu rokovanie Komisie územného strategického plánovania a životného prostredia, kde nás zasadajúci poslanci pozvali predstaviť problém. Vďaka tomu sa podarilo narýchlo pripraviť uznesenie, ktoré bolo nasledujúci deň predložené na mestské zastupiteľstvo.

Protest za bezpečné nábrežie.

Na druhý deň sme sa zúčastnili mestkého zastupiteľstva, kde poslankyňa Pätoprstá predložila návrh uznesenia. Prihlásili sme sa do rozpravy s príhovorom venovaným primátorovi, ten však pred začatím tohto bodu zo zasadania odišiel. Poslanci však jednohlasne schválili uznesenie, v ktorom žiadali mesto o bezodkladné vyznačenie cyklotrasy na nábreží v území od Starého mostu po Most Lafranconi a určili termíny pre jednotlivé fázy.

Jednohlasná požiadavka k cyklotrase na nábreží zo strany mestských poslancov z marca 2018.

K naplneniu uznesenia nedošlo, termíny sú dávno za nami a primátor sa o ňom následne na predvolebnej diskusii vyjadril, že „zastupiteľstvo si môže schváliť, aj že zajtra nevyjde slnko“. Napriek tomu však bolo zaradenie bodu do programu a následné hlasovanie jednou z mnohých bitiek, ktoré sú súčasťou dlhoročného boja za lepšie nábrežie. Opäť ďakujeme všetkým, ktorí sa protestu zúčastnili a pomohli vytvoriť tlak – malo to zmysel.

Protest za bezpečné nábrežie. (Foto: Tomáš Kuša)

Onedlho prišli voľby a vedenie mesta sa vymenilo. Situácia s nábrežím sa však zatiaľ na žiadnom z úsekov nezmenila, nedošlo ani k zverejneniu zadania pre výber dodávateľa k urbanistickej štúdii Bratislavské nábrežie, dopravno-urbanistické riešenie, ktoré do uznesenia navrhla doplniť toho času poslankyňa, dnes viceprimátorka Lucia Štasselová. Samotné uznesenie pritom potvrdilo aj súčasné zloženie zastupiteľstva, keď už dvakrát na návrh vedenia mesta predĺžilo termín na jeho splnenie.

Druhou viceprimátorkou, ktorá protest priamo podporila, je Táňa Kratochvílová – je pre to na mieste nádejať sa, že konečne príde k zlepšeniu. Práve v úseku pri bývalom PKO má kvôli predchádzajúcemu vedeniu čiastočne zviazané ruky, i keď aj tak vystupuje ako účastník konania v prebiehajúcom výrubovom konaní. Pasivita určite nie je na mieste. Bližšie informácie o plánoch mesta v tomto území ale zatiaľ nemáme.

Protest za bezpečné nábrežie v roku 2018 podporila aj Táňa Kratochvílová, dnes viceprimátorka pre dopravu a životné prostredie. Podarí sa tomuto vedeniu mesta priniesť Bratislave bezpečné nábrežie?

Koho a prečo žalujeme?

Každej takejto stavbe štandardne predchádza niekoľko povoľovacích procesov, inak to nie je ani v prípade River Parku 2, resp. CPR. Po tvorbe územného plánu, z ktorého sa následne vychádza, je to pri väčších zámeroch EIA (z anglického Environmental Impact Assessment), teda Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, po ktorej nasleduje prípadné výrubové konanie, a následne územné a stavebné konanie. Po dokončení stavby ešte prebieha kolaudačné konanie, ktoré posudzuje súlad so schválenými plánmi zámeru. Ak sa chcete v konaniach a možnostiach zapojenia verejnosti do nich dočítať viac, odporúčame napríklad Občiansky kompas organizácie Via Iuris (konktrétne k EIA a ďalším konaniam). Prehľad o nových zámeroch vo vašom okolí môžete získať aj vďaka nášmu nástoroju Sleduj EIA.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie k zámerom CPR-A a CPR-B,C spoločnosti WOAL s. r. o. začalo v auguste 2017 (komplex je rozdelený na dve časti). Text zámeru už konštatoval riešenie priestoru promenády v rovnakom duchu ako pred River Parkom 1, teda zúžením priestoru použiteľného pre pohyb chodcov a cyklistov terasami. Na vyššie uvedených odkazoch si možno preštudovať dokumenty k týmto konaniam. Do projektu sme sa zapojili s našimi pripomienkami, nakoľko navrhované riešenie bolo celkom nevyhovujúce.

V ďalšej fáze, Správe o hodnotení, boli predostreté tri varianty riešenia cyklistickej dopravy v území. Prvý z nich navrhoval riešenie formou zmiešaného pohybu chodcov a cyklistov, odvolávajúc sa na súčasný stav, ktorý si pritom za asistencie primátora presadil sám developer. Druhý hovoril o oddelenej cyklotrase bližšie k Dunaju, stále však počítal so zúžením promenády – to by opäť nefungovalo, chodcom by zostávalo málo miesta. Tretí hovoril o zmiešanom pohybe spolu s vytvorením cyklopruhov v šírke 1 m na paralelnej rušnej ceste na Nábreží armádneho generála Ludvíka Slobodu, kde opäť rozhodne nemožno hovoriť o bezpečnom riešení. Ani jeden z variantov k hlavnej cyklotrase vedenej územným plánom pritom vzhľadom na šírky a predpokladané intenzity dostatočne nespĺňal normu či technické podmienky.

V záverečnom stanovisku bol vybratý nevhodný Variant 1, aj tu sme sa preto odvolali. Podľa našich očakávaní však Ministerstvo životného prostredia ani tu nezačalo skutočne plniť svoju úlohu a 5 dní pred nástupom novej vlády stihol zastupujúci minister životného prostredia Árpád Érsek podpísať zamietnutie rozkladu nás aj ostatných účastníkov konania a EIA tak bola ukončená.

Zostala nám už len súdna cesta. Preto sme sa rozhodli podať žalobu na Ministerstvo životného prostredia SR. Sme toho názoru, že ministerstvo v uvedenom kontexte nedostatočne zistilo skutkový stav potrebný na predmetné rozhodnutia a navyše o rozklade, resp. o pripomienkach k záverečnému stanovisku rozhodlo arbitrárne a nezrozumiteľne. Od súdu očakávame rozsudok, ktorým zruší zamietnutie nášho rozkladu aj záverečné stanovisko vydané k EIA.

Celé žaloby s našimi argumentami si môžete preštudovať tu:
Žaloba k CPR-A a Žaloba k CPR-B,C
Replika k CPR-A a Replika k CPR-B,C (k vyjadreniu žalovaného)

Súčasný stav promenády pred budúcim komplexom CPR. Línia, na ktorú sa pozeráme, vytvára výborné podmienky pre pohyb cyklistov. Po dostavbe má byť zaprataná terasami a cyklisti natlačení s chodcami do priestoru vľavo.

Ďalší trik WOALu

Týmto však nezákonné postupy v súvislosti s nábrežím nekončia. Počas toho, ako prebiehalo posudzovanie v EIA sa developer rozhodol skúsiť ďalší trik, urýchliť si proces a požiadať tak o územné rozhodnutie. V júli 2019 podpísala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová spoločnosti WOAL s. r. o. územné rozhodnutie staromestského stavebného úradu k stavbe Príprava územia a Úprava komunikácie Nábrežie arm. gen. L. Svobodu. Developer si tak zabetónoval dopravné riešenie územia napriek tomu, že EIA, ktorá musí zo zákona územnému konaniu predchádzať, ešte prebiehala.

Došlo tak podľa nás k jednoznačnému porušeniu zákona, keďže predmetná stavba súvisela so zámermi CPR-A a CPR-B,C a stavebný úrad mal s rozhodnutím počkať na ukončenie týchto konaní. Na to sme upozornili v našom odvolaní k vydaniu územného rozhodnutia, Okresný úrad však prišiel s ďalším prekvapením – neuznal nás ako účastníkov konania.

To považujeme za mimoriadne opovážlivé. Ako účastníci EIA sme mali byť automaticky účastníkmi nadväzujúcich konaní, čo sa nestalo. V obdobnej veci, kde nás (ten istý) Okresný úrad neuznal účastníkom konania, sme navyše už jeden súdny spor pri inej stavbe vyhrali. Tam došlo k dohode s developerom, vďaka ktorej pribudne v centre Bratislavy nová, stravebne riešená cyklotrasa – o všetkom budeme informovať po ukončení jednaní, je sa na čo tešiť.

Podali sme preto žalobu na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, a od súdu očakávame zrušenie územného rozhodnutia z dňa 30. júna 2019, ako aj zrušenie rozhodnutia o neprípustnosti odvolania z dňa 19. marca 2020.

Celú žalobu s našimi argumentami si môžete preštudovať tu:
Žaloba k územnému rozhodnutu

Teraz nám zostáva dôverovať, že súdy rozhodnú správne a naďalej sledovať všetky konania, ktoré sa okolo nábrežia mihnú. Sme presvedčení, že spravodlivosť je na našej strane a na dunajskom nábreží je stále možné dosiahnuť riešenie, ktoré bude fungovať ako kvalitný, príjemný, oddychový verejný priestor a zároveň plniť funkciu dôležitej cyklodopravnej tepny.

Ako môžete pomôcť?

Súdne spory, ktorými sa nábrežie snažíme zachrániť, nás len doteraz stáli viac ako 13 tisíc eur. Takmer 60 % sa nám podarilo uhradiť vďaka projektu Obhajoba verejných záujmov v oblasti udržateľnej mobility, podporenom v programe Active citizens fund. Stále je však pre nás táto aktivita mimoriadne nákladná. Ak ste sa dočítali až sem a záleží Vám na budúcnosti nábrežia, podporte nás, prosím, ľubovoľnou sumou.

Na oplátku Vám sľúbime, že tento boj za lepšie dunajské nábrežie, ani všeobecne boj za lepšie podmienky pre chodcov a cyklistov na Slovensku nevzdáme.

7 thoughts on “Boj o nábrežie nevzdávame, obrátili sme sa na súd

  1. Ja by som takýchto ľudí zatváral do basy. Developerov a aj úradníkov a napr. aj odborníkov, ktorí sú ochotný vypracovať odbornú štúdiu na oklamanie ľudí!

    1. v londyne po takmer 3km nabrezia prechadza frekventovana cyklotrasa. Tiez tu ale s tym maju financici problem a najradsej by to videli zrusene, faktom je vsak ze ju denne pouziva od 10 do 12 tisic cyklistov, co je rovnaky pocet motorovych vozidiel na prilahlej ceste, a za prve styri mesiace ju pouzilo milion cyklistov. Nabrezie je celkom vhodne na postavenie cyklotrasy, pretoze cyklotrasa nepotrebuje vela priestoru a z nabrezia sa da lahko dostat na potrebne miesta. Taktiez ist bicyklom rano po Londynskom nabrezi je nezamenitelny zazitok. Keby bol v Bratislave takyto stretch od mosta Lafranconi po NIvy tak by to bolo vynimocne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.