Rezidenčné parkovanie: Starý Ružinov – západ a 500 bytov

Mesto Bratislava zverejnilo za účelom získavania spätnej väzby projekt organizácie dopravy pre územie 500 bytov a Starý Ružinov – Západ, ktorý okrem samotných parkovacích miest mení aj ďalšie zvislé a vodorovné značenie. V návrhu vidíme viacero nedostatkov a jeho realizovanie v tejto podobe by bolo premrhanou príležitosťou výrazne zlepšiť podmienky pre pešiu a cyklistickú dopravu v Bratislave. Pripravili sme preto niekoľko pripomienok:

Riešené územie. Zdroj: www.paas.sk

👉 Žiadame na všetkých uliciach dodržať minimálnu šírku chodníkov, ktorú požaduje STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácii. Okrem normových požiadaviek uprednostnenie pešej dopravy pred ostatnými módmi definujú aj Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy hl. m. SR Bratislavy, schválené mestským zastupiteľstvom, či napr. Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030.

👉 Na všetkých jednosmerných komunikáciach v riešenej zóne žiadame zlegalizovať obojsmernú jazdu cyklistov, s výnimkou Budovateľskej ulice. Na uliciach s dostatočnou šírkou (Bazová s prehodením parkovania, Žellova) žiadame zároveň vyznačiť protismerný pruh pre cyklistov. Ide o opatrenie A.3.2 zastupiteľstvom prijatého Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy. Rovnako TP 085 hovorí, že v zónach 30 sa navrhuje obojsmerná jazda cyklistov v jednosmerkách vždy.

👉 Na Záhradníckej ulici žiadame vyznačiť ochranné pruhy pre cyklistov. Záhradnícka ulica je súčasťou hlavnej mestskej cyklotrasy R16 Ružinovská radiála, pričom vyznačenie ochranných pruhov je šírkovo možné a je vhodným riešením do doby fyzického vybudovania cyklistickej infraštruktúry. Konkrétne tento úsek je navrhovaný na realizáciu v opatrení A.3.3) Cyklistické pruhy a koridory pre cyklistov v Zásadách rozvoja cyklistickej a pešej dopravy hl. m. SR Bratislavy, schválených mestským zastupiteľstvom, už od roku 2019.

👉 Na Záhradníckej ulici žiadame doplniť priechod pre chodcov v úseku medzi Kupeckého a Dohnányho ulicou, resp. pri vyústení jednej z menovaných ulíc, pokiaľ možno aj so zúžením vozovky alebo vytvorením stredového ostrovčeka pomocou dopravného značenia a zariadení. Záhradnícka ulica v týchto miestach pôsobí ako výrazná bariéra pre peší pohyb a svetelné priechody vzhľadom na svoju vzdialenosť nie sú dostatočnou alternatívou.

👉 Križovania vo vnútri zón 30 žiadame riešiť bez určenia prednosti v jazde. Určovanie prednosti v jazde dopravným značením ide proti princípu upokojovania dopravy v týchto zónach, navyše vytvára neželaný značkový smog.

👉 Vo vnútri zón 30 a na vstupoch do nich žiadame v celom riešenom území vo vhodnej miere doplniť spomaľovacie vankúše. Na miestach so spomaľovacími prahmi (napr. na Budovateľskej ulici) žiadame odstrániť tieto prahy a nahradiť ich spomaľovacími vankúšmi. V celom území žiadame odstrániť všetky bývalé značky IP8, ktoré vo vyhláške od roku 2020 nejestvujú a ich použitie je neodôvodnené.

👉 Žiadame v riešenom území odstrániť vyhradené parkovanie, s výnimkou osôb ťažko zdravotne postihnutých. Ide o prekonaný, najmenej efektívny spôsob nakladania s verejným priestorom.

👉 Žiadame rozšíriť časovú platnosť regulácie tak, aby sa zamedzilo bezplatnému návštevníckemu parkovaniu v zóne počas pracovného dňa (tj. napr. od 8:00). Pri navrhovanej regulácii od 14:00 sa benefit pre obyvateľov zóny dostaví len čiastočne.

👉 Na Svätoplukovej ulici žiadame doplniť horizontálne aj vertikálne prvky upokojenia dopravy a zosúladiť maximálne povolené rýchlosti, ktorých vyznačenie je dnes zmätočné. Podľa meraní realizovaných minulý rok je tu aj počas pracovného dňa maximálna povolená rýchlosť pravidelne prekračovaná (prekročilo 86 % vozidiel, mediánová rýchlosť 47 km/h). V mieste križovania s Velehradskou ide dlhodobo o úsek s vysokým počtom dopravných nehôd a škodových udalostí, a to napríklad aj s účasťou trolejbusu s cestujúcimi či vozidlami odhodenými do priestoru pre vyčkávanie chodcov.

Ak v tomto území bývate, alebo sa v ňom pohybujete, zašlite aj vy pripomienky na adresu parkovanie@bratislava.sk. Pozor, pripomienky je nutné zaslať do štvrtka 24. 3. 2022! Projekt samotný a ďalšie informácie môžete nájsť na adrese https://paas.sk/ruzinov/. Ďakujeme!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.