Stav prípravy cyklotrasy R41 Karloveská radiála

Radiála R41 bude tvoriť hlavnú cyklistickú tepnu sídliska Karlova Ves. Narozdiel od trasy R11 cez Líščie údolie, táto trasa povedie popri električkovej trati. Okrem možnosti dopraviť sa rýchlo a bezpečne do centra mesta či ostatných štvrtí ponúkne aj prístupovú trasu ku školám, obchodom, službám alebo zdravotníckym zariadeniam.

Obr. 1: Vizualizácia križovania s Devínskou cestou. Cyklotrasa má viesť súbežne s Botanickou a Karloveskou ulicou. Vizualizácia: Marek Zahradník, Cyklokoalícia. Plná veľkosť.

Bratislavský magistrát si dal spracovať štúdiu na túto cyklotrasu v celej jej dĺžke (čo sú asi 4 km), od Karloveského ramena až po Harmincovu ulicu v Dúbravke. Prevažne pôjde o samostatnú obojsmernú cestičku pre cyklistov šírky 3 m, v stiesnených miestach 2,5 m. Na krátkom úseku pri električkovej zastávke Riviéra a pri Slovenskom metrologickom ústave bude zmiešaný pohyb s chodcami. V sídliskovej časti bude trasa prevažne na východnej strane ulice, no v budúcnosti by malo zmysel aj dobudovanie druhej vetvy opačnej strane.

Obr. 2: Situácia zámeru. Úsek je vymedzený Botanickou ulicou a Harmincovou ulicou v Dúbravke. Podkladová mapa: Sieť cyklistickej dopravy podľa Územného generelu dopravy.

Prvý úsek od cyklotrasy R51 Devínska radiála pri Karloveskom ramene po Botanickú ulicu povedie cez existujúce parkovisko pri lodenici. Ďalej bude samostatná cyklistická komunikácia, ktorá povedie po okraji svetelne riadenej križovatky s Devínskou cestou. V zúženom mieste pri škole bude spoločný pohyb s chodcami a následne bude pokračovať opäť samostatná trasa, ktorá sa napojí na cyklopriechody pri zastávke Riviéra vybudované pri modernizácii električkovej trate. Vybudovaný bude aj krátky nájazd na cyklotrasu z Molecovej ulice.

Obr. 3: Križovatka pri Riviére. Plná veľkosť.

Na križovatke s Molecovou prejde trasa na opačnú stranu ulice a popri parku bude pokračovať až ku križovatke pri Kaktus biku. Tu je navrhnutá mierna úprava ostrovčeka a priechodov. Krátka odbočka umožní napojenie na cyklotrasu v Líščom údolí.

Obr. 4: Situácia pri Jurigovom námestí. Plná veľkosť.

Križovatka so Segnerovou je navrhnutá ako vyvýšená, možná je aj realizácia tzv. kontinuálneho chodníka/cyklotrasy. Priechod je odsunutý od Karloveskej na dĺžku jedného osobného auta, aby vodiči vychádzajúci zo Segnerovej na Karloveskú pri dávaní prednosti neblokovali cyklistov a chodcov idúcich súbežne s hlavnou cestou. Z cyklotrasy sú krátke odbočky na oba priechody pri električkovej zastávke.

Obr. 5: Situácia pri zastávke Segnerova. Plná veľkosť.

Cyklotrasa bude pokračovať tiahlym pravotočivým oblúkom s jednou odbočkou ku škole na Tilgnerovej a druhou na nadchod, až po vyvýšený priechod cez Kempelenovu.

Obr. 6: Situácia pri škole na Tilgnerovej. Plná veľkosť.

Na Námestí sv. Františka sa bude nachádzať ďalšia odbočka k cyklopriechodu. Rozvetvenie cyklotrasy na dva smery na niektorých miestach je kvôli obchádzaniu stromov a predídeniu ich zbytočnému výrubu.

Obr. 7: Situácia na Nám. sv. Františka. Plná veľkosť.

Cez parkovisko pri Spojenej škole sv. Františka z Assisi sa bude prechádzať vo vozovke, ktorá bude pre cyklistov obojsmerná, pre motoristov jednosmerná. Oproti dnešnému stavu je pre autá otočený smer jazdy tak, aby sa do parkovacích miest cúvalo. Takýto stav je pre cyklistov bezpečnejší, než cúvanie z parkovacích miest, pri ktorom nemá vodič dobrý výhľad. Keďže škola sa nachádza hneď pri cyklotrase, nebude potrebné budovať špeciálnu odbočku. Ak by však bola cyklotrasa itenzívne využívaná na samostatnú dochádzku žiakov do školy a zároveň by bolo v rovnakom čase používané aj parkovisko, na zváženie je aj oddelenie cyklistov od áut. Príklad prejazdu cyklotrasy cez jednosmernú komunikáciu s parkovaním (Eindhoven).

Obr. 8: Situácia pri škole sv. Františka z Assisi. Plná veľkosť.

Pri zastávke Borská je cyklotrasa vedená v polohe pri vozovke tak, aby nekrižovala stiesnený priestor pri vstupe do podchodu.

Obr. 9: Situácia pri zastávke Borská. Plná veľkosť.

Na Púpavovej bude cestička pre cyklistov umestnená v stromoradí pri parkovisku a postupne vystúpa nad úroveň Karloveskej. Tú prekoná existujúcim mostom, na ktorom budú vytvorené ochranné pruhy pre cyklistov.

Obr. 10: Situácia na Púpavovej ulici. Plná veľkosť.

Ochranné pruhy budú pokračovať až po vstup do areálu Slovenského metrologického ústavu, odkiaľ asi v dĺžke 100 metrov bude spoločná cestička pre chodcov a cyklistov. Následne až do Dúbravky budú mať opäť chodci a cyklisti samostatné pásy.

Obr. 11: Situácia pri obratisku električiek. Plná veľkosť.

Rozľahlá a vzhľadom na intenzitu dopravy naddimenzovaná križovatka Kuklovskej a Šaštínskej bude upravená. Zmenšia sa polomery odbočení pre autá s cieľom upokojenia motorovej dopravy. Pre cyklistov pribudnú jednosmerné cyklistické komunikácie po celom obvode križovatky aj s ochrannými ostrovčekmi na nárožiach, čo umožní bezpečný prejazd bicyklom touto križovatkou vo všetkých smeroch. K zlepšeniu dôjde aj pri pohybe pešo, pribudnú priechody a chodníky na všetkých ramenách križovatky.

Obr. 12: Križovatka Kuklovskej a Šaštínskej. Poloha horného priechodu pre chodcov je zrejme chybná, správne by mal byť umiestnený pri cyklistickom. Plná veľkosť.

Druhou upravenou križovatkou je vyústenie Kuklovskej na Karloveskú. V dnešnej podobe je tu fyzicky možný prejazd vysokou rýchlosťou (aj nad povolenú rýchlosť), čo nie je bezpečné pre pomalšie idúcich cyklistov. Návrh preto redukuje plochu križovatky a zmenšuje polomery oblúkov, čím upokojuje dopravu na vstupe do rezidenčnej zóny. Zároveň sa mení prednosť, hlavnou sa stáva ulica, po ktorej je vedená cyklotrasa, čo prispieva k ešte efektívnejšiemu spomaleniu vstupujúcich vozidiel na vhodnú rýchlosť.

Obr. 13: Križovatka Kuklovskej a Karloveskej. Plná veľkosť.

Za metrologickkým ústavom bude cyklotrasa spolu s existujúcim chodníkom križovať cestu do záhradkárskej oblasti novým priechodom.

Obr. 14: Situácia pri parkovisku Slovenského metrologického ústavu. Plná veľkosť.

V priestore pri križovatke pri Iuvente je naznačená výstavba na strane cyklotrasy, ktorá sa však v pôvodne navrhovanej polohe zrejme nebude realizovať. Od budúcich aktivít v tomto území závisí aj presná podoba cyklistickej infraštruktúry, najmä spôsobu prejazdu do Líščieho údolia.

Obr. 15: Situácia pri zastávke Dolné Krčace. Plná veľkosť.

V poslednej časti bude cyklotrasa prechádzať cez parkovisko pri budove polície, na konci ktorého sa odpojí a zíde ku križovatke s Harmincovou. V návrhu je cyklotrasa zaústená do križovatky súbežne s vjazdom do parkoviska. To by však znamenalo prudšie klesanie tesne pred križovatkou, pričom existuje riziko, že by niektorí menej skúsení cyklisti (napr. malé deti) nedobrzdili pred križovatkou. Vhodnejšie by bolo klesnutie cyklotrasy k ulici M. Schneidra Trnavského ešte o niečo skôr tak, aby bolo posledných 10-20 metrov pred križovatkou v rovine.

Obr. 16: Križovatka s Harmincovou. Plná veľkosť.

Aktuálne má mesto spracovanú štúdiu a začalo majetkovo-právne vysporiadanie a príprava na získanie územného rozhodnutia. Po ich úspešnom zvládnutí sa prikročí k stavebnému konaniu a následne realizácii stavby. Možné je aj rozfázovanie výstavby, najmä vzhľadom na to, ako sa podarí získať vzťah k pozemkom.

Obrázky 3-16 pochádzajú z projektu Cyklotrasa od Devínskej cesty po Harmincovu ulicu – situácia stavby, objednávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

6 thoughts on “Stav prípravy cyklotrasy R41 Karloveská radiála

  1. Kiežby sa spravilo aspoň tých chýbajúcich 200m R51 od Lafka k ramenu a následne prekrižovanie Riviéry ako je na vizualizácii.. Nech sa dá ísť po rovinke a cykloceste z centra cez Líščák…

  2. Ta krizovatka Riviera je po rekonstrukcii velmi nestastne spravena, a este tam zoberu jeden jazdny pruh vecne upchatej cesty od Devina. Som cyklista, chvalim kazdu snahu, ale toto mi pride take nasilu

  3. Nestastne riesenie pri riviere, cyklo by bolo lepsie viest od priechodu riviera pred lidlom a nie tahat cez krizovatku molecovej :( …su tam rodinne domy s vjazdami, ktore tam stali este ked ani elektricka nebola, a to nehovorim o vjazde ku skole kde je premavka v špickach až až.. t.j. 5 vjazdov/prekazok ktore su vyslovene nebezpecne (za oplotenie nie je vidiet)…oproti – pri lidlu krasny priestor aj rozhlad…
    Škoda, že si trasu asi nikto neprešiel pešo/na bicykli, snad to ešte bude možne upraviť, aby tam niekto neprišiel o život, či už deti alebo cyklisti…:(

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.