Cyklotrasa O4 Prístavný most – Námestie hraničiarov

Cyklotrasa O4 je jedným z okruhov, ktoré dopĺňajú radiálne trasy o priečne prepojenia. Na ľavom brehu Dunaja bude táto cyklotrasa po dobudovaní viesť po Pionierskej, Jarošovej a Bajkalskej ulici a cez Prístavný most do Petržalky. V Petržalke už existuje úsek na Námestí hraničiarov a popri Chorvátskom ramene (spoločný s trasou R38).

V spracovanej štúdii sú rozpracované dve samostatné etapy, ktoré nadviažu na existujúci úsek okolo Chorvátskeho ramena a tým vytvoria chýbajúce priečne prepojenie troch petržalských cyklistických radiál. Prvá (východná) etapa v dĺžke cca 2,5 km vedie od Prístavného mostu, cez Májovú, Gettingovu, Poloreckého a Haanovu ulicu na Námestie hraničiarov a jej je venovaný tento článok.

Druhá (západná) etapa sa pri Hálovej ulici odpája od trasy R38 pozdĺž Chorvátskeho ramena a po estakáde Rusovskej cesty prechádza k petržalskej stanici, kde sa napája na dávnejšie vybudovanú trasu R19 po Petržalskom korze. Dĺžka tejto etapy je cca 1,2 km. Jej opis je spracovaný v samostatnom článku.

Obr. 1: Situácia zámeru. I. etapa (vpravo) začína pri Prístavnom moste a končí pri Námestí hraničiarov. II. etapa vedie od Chorvátskeho ramena po železničnú stanicu. Podkladová mapa: Sieť cyklistickej dopravy podľa Územného generelu dopravy.

I. etapa bude začínať na križovatke cyklistickej lávky Prístavného mosta s hrádzou. Pribudne zjazdová rampa na Májovú ulicu v línii dnešného vyjazdeného chodníka.

Obr. 2: Zjazdová rampa z hrádze na Májovú, súčasný stav na Google StreetView. Plná veľkosť.

Na Májovej ulici budú vyznačené ochranné pruhy pre cyklistov až po Prístavný most, čo je vzhľadom na malý počet áut primerané riešenie. Na potrebných miestach bude vykonaná rekonštrukcia povrchu.

Obr. 3: Ochranné pruhy na Májovej ulici. Plná veľkosť.

Doplnenie 12.12.2022: Kvôli prejazdu cez chránené územie Hrabiny (oprava cesty v chránenom území, hoci už existujúcej, by si žiadala špeciálny prístup, ktorý by spôsobil výrazne predraženie celej stavby) je možné, že v tejto časti dôjde k zmene trasovania. Od Prístavného mosta by tak mala trasa viesť priamo až ku Dolnozemskej ceste a následne popred Ekonomickú univerzitu ku križovatke s Gettingovou. Prakticky ide o obnovu cyklotrasy, ktorá bola vybudovaná v 90. rokoch. Vo výsledku však táto zmena môže byť prínosom, keďže vznikne lepší prístup k Ekonomickej univerzite a tiež (po úprave podchodu) aj prístupu do oblasti Bosákovej a Šustekovej ulice.

Obr. 4: Možná zmena trasy okolo Ekonomickej univerzity. Podkladová mapa: prispievatelia OpenStreetMap.org.

Križovanie Dolnozemskej cesty zostáva zachované v dnešnej polohe a podobe, teda len ako fyzicky vytvorené miesto na prejazd, bez vodorovného vyznačenia a bez svetelného riadenia. Miesto sa nachádza medzi dvoma svetelnými križovatkami, autá teda prichádzajú v dávkach a väčšinou sa dá pomerne jednoducho a bezpečne prejsť. Ak by v budúcnosti toto riešenie nevyhovovalo, bolo by nutné vytvoriť nový priechod na neďalekej križovatke s Gettingovou.

Obr. 5: Križovanie Dolnozemskej cesty. Aktuálny stav. Plná veľkosť.

Doplnenie 12.12.2022: Pri pretrasovaní okolo Ekonomickej univerzity by bola naliehavejšia potreba upraviť križovatku Dolnozemskej cesty a Gettingovej tak, aby ňou bol možný bezpečný prejazd cyklistov vo všetkých smeroch. Výsledné riešenie by mohlo vyzerať napr. ako na náčrte nižšie: doplnené by boli priechody pre cyklistov, resp. chodcov, nárožia križovatky smerom k univerzite by boli vysunuté a zmenšila by sa plocha zaberaná križovatkou, na opačnej strane by bol jeden priechod zvýšený (prípadne dané nárožie tiež vysunuté) a ďalší priechod (kde jazdí aj MHD) kvôli bezpečnosti svetelne riadený.

Obr. 6: Návrh Cyklokoalície na úpravu križovatky Dolnozemskej cesty a Gettingovej (v danej forme nie je súčasť zámeru). Plná veľkosť.

Zmiešaná cestička pre chodcov a cyklistov pri Dolnozemskej ceste a Gettingovej až po križovatku s Medveďovej bude zachovaná. Povrch má byť zrekonštruovaný.

Obr. 7: Priechod na vyústení Medveďovej má byť vyvýšený a so zmenšenými polomermi zákrut na spomalenie áut vstupujúcich do sídliska. Medzi priechodom a hlavnou cestou je miesto na jedno osobné auto, čo umožňuje jeho vodičovi dávať prednosť bez blokovania priechodu či áut na hlavnej ceste. Aktuálny stav. Plná veľkosť.

Od Medveďovej po Mamateyovu vznikne na mieste dnešného chodníka samostatná cestička pre cyklistov šírky 3 m a vedľa nej bude vytvorený nový chodník široký 2,5 m. Križovatka s Medveďovej bude vyvýšená.

Zásadnejšej prestavby sa dočká križovatka Mamateyovej a Gettingovej, kde budú vybudovené priechody pre cyklistov na všetkých ramenách, čím sa zabezpečí prejazd nielen po trase O4, ale aj po skôr vytvorenej trase po Mamateyovej.

Obr. 8: Cyklotrasy v križovatke Mamateyova – Gettingova. Cyklotrasa O4 vedie zľava doprava. Čiastočne realizovaná trasa na Mamateyovej má formu cyklopruhov, v križovatke bude mimo vozovky. Aktuálny stav. Plná veľkosť.
Obr. 9: Dnešný stav križovatky Mamateyova – Gettingova pri pohľade z Ovsišťa. Plná veľkosť.
Obr. 10: Možný vzhľad križovatky Mamateyova – Gettingova. Cyklotrasa O4 bude viesť zľava doprava. Vizualizácia: Marek Zahradník, Cyklokoalícia. Plná veľkosť.

Od Poloreckého po Haanovu, popri školských a športových areáloch, povedie trasa po existujúcom 6 m širokom chodníku, ktorý bude vyznačený ako zmiešaná cestička pre chodcov a cyklistov.

Obr. 11: Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov pri PumpParku Petržalka. Plná veľkosť.

Za PumpParkom Petržalka prejde trasa na druhú stranu Haanovej, vybudovaná tu bude nová cestička pre cyklistov so súbežným chodníkom. Popri škôlke až po Furdekovu má nasledovať zmiešaná cestička pre chodcov a cyklistov široká 3 m – bude preznačený dnešný chodník.

Obr. 12: Križovanie Haanovej ulice. Aktuálny stav. Plná veľkosť.

Vjazd z Haanovej do Furdekovej bude cyklotrasa križovať novým vyvýšeným priechodom.

Obr. 13: Vyústenie Haanovej na Furdekovu. Aktuálny stav. Plná veľkosť.

V priestore autobusovej zastávky Starohájska bude chodník rozšírený, aby bolo na bicykli možné obísť prístrešok zo zadnej strany.

Obr. 14: Autobusová zastávka Starohájska na Furdekovej. Plná veľkosť.

I. etapa končí pred križovatkou so Starohájskou. Závažným nedostatkom zámeru je neriešenie prejazdu cez túto ulicu na už hotovú cyklotrasu na opačnej strane – po realizácii zámeru v predloženej podobe bude krátky úsek na kritickom mieste chýbať. Vhodným riešením by bola výraznejšia prestavba celej križovatky, zrušenie ostrovčekov a vysunutie nároží, podobne ako je to navrhované na križovaní Ružinovskej a Tomášikovej (obrázok, viac o návrhu v samostatnom článku).

Obr. 15 : Táto etapa bude končiť pred križovatkou so Starohájskou. Plná veľkosť.
Obr. 16 : Po dokončení I. etapy bude chýbať prejazd cez Starohájsku. Lokalita na Google Maps. Plná veľkosť.

Táto cyklotrasa bola prvotne spracovaná už v štúdii z roku 2016, hlavné charakteristiky vtedajšieho projektu sa nachádzajú v článku na webe Petržalky. Z pôvodného výkresu vidno jednotlivé zmeny:

  • Komplexné riešenie križovatky Gettingovej a Mamateyovej.
  • Samostatná cyklotrasa a chodník v časti Gettingovej.
  • Upravená poloha zjazdovej rampy z hrádze na Májovú ulicu.
  • Namiesto cyklokoridoru budú na Májovej ochranné pruhy.
  • Doplnenie chodníka pri križovaní s Haanovou.

(Všetky zmeny sú k lepšiemu.)

Aktuálne prebieha pre celý projekt (I. aj II. etapu) dokončovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, následne sa prejde k jeho získavaniu.

Obrázky 2-3, 5, 7 a 11-15 pochádzajú z projektu Cyklotrasa Prístavný most – Májová – Námestie hraničiarov – situačný plán, objednávateľ Mestská časť Bratislava-Petržalka.

6 thoughts on “Cyklotrasa O4 Prístavný most – Námestie hraničiarov

    1. Bohužiaľ to bohvieako nevyzerá. Akčný plán rozvoja pešej a cyklistickej dopravy očakával pre úsek od Ekonomickej univerty po petržalské korzo „získanie stavebného povolenia, prípadnú realizácia I.etapy“ ešte v roku 2022, čo bolo na konci roka vyhodnotené nasledovne: „spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie/projekt pozdržaný z dôvodu podpisu rámcovej zmluvy s METRO a.s.“.

      Následne bolo v pláne na rok 2023 už značne menej ambiciózne „získanie územného rozhodnutia“ – či sa podarilo, nevieme. V rozpočte mesta na rok 2024 sa s realizáciou nepočíta, s projektovou prípravou na tomto úseku áno.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.