Bratislavský kraj: čo vzniklo v roku 2022 a čo sa chystá

V prvej časti tohto článku prinášame stručný prehľad cyklotrás, ktoré boli zrealizované v bratislavskom regióne, či už samotným krajom, alebo jednotlivými obcami (s výnimkou hlavného mesta Bratislavy, ktorej sa venujeme samostatne).

Druhá časť sa venuje stavu projektovej prípravy jednotlivých župných cyklotrás.

Trasy vybudované v roku 2022

V roku 2022 Bratislavský samosprávny kraj otvoril cyklolávku Vysoká pri Morave – Marchegg. Je význam je najmä pre rekreáciu a cykloturistiku, keďže priamo na slovenskom brehu sa nenachádza žiadne sídlo. Spolu so starším Cyklomostom slobody vytvára okruh okolo rieky Morava. Výrazne tiež skracuje trasu zo Stupavy do Marcheggu.

Most VysoMarch zhliadnutý z rakúskeho Marcheggu.

Okrem toho jednotlivé obce kraja zrealizovali cyklotrasu medzi Pezinkom a Limbachom a v Malackách (Pezinská – Priemyselný park).

Pezinok – Limbach

Cyklotrasa na Fajgalskej ulici v Pezinku. Pohľad cez Google StreetView z októbra 2022.

Trasa vedie súbežne s Fajgalskou cestou až po Hasičskú ulicu, s vetvou na ulicu SNP. Realizáciou vzniklo bezpečné prepojenie z Limbachu do okresného mesta, ktoré poslúži aj na rekreačné účely.

Situácia cyklotrasy Pezinok – Limbach. Podkladová mapa: OpenStreetMap.org

Malacky: Pezinská – Priemyselný park

Cyklotrasa na Pezinskej v Malackách počas výstavby v auguste 2021.

Samostatná cestička pre cyklistov, ktorá vedie popri Pezinskej ulici a nadväzuje na skôr vybudovanú trasu po Priemyselnej. Trasa zlepšila spojenie centra mesta a železničnej stanice s priemyselným parkom.

Situácia cyklotrasy Pezinská – Priemyselný park v Malackách. Podkladová mapa: OpenStreetMap.org

Pripravované trasy

Svätý Jur – Pezinok a Pezinok – Modra

Trasa v Svätom Juri nadviaže na cyklotrasu JuRaVa a povedie popri Šúrskom kanáli, bude križovať cestu z Grinavy do Slovenského Grobu. Pri potoku Blatina pôjde až k čističke odpadových vôd Pezinok, kde bude pokračovať vpravo po dnešnej poľnej ceste až k potoku Mohylianka. Následne smeruje k železničnej stanici Pezinok (spoločne so značenou cykloturistickou trasou 8006) na ulicu Za dráhou.

Pezinkom bude trasa prechádzať ulicami Za dráhou, Tehelná, Moyzesova, Holubyho, popri potoku Blatina, ulicami Dona Sandtnera a Dr. Bokesa.

Z Pezinku cez Vinosady do Modry povedie v trase dnešnej červenej cykloturistickej značky 048.

Pri oboch trasách sa v priebehu roka 2023 predpokladá vydanie územného rozhodnutia.

Vedenie cyklotrasy Svätý Jur – Pezinok – Vinosady (- Modra). Zdroj: dokumentácia k Vinohradníckej cykloceste, prehľadná situácia – širšie vzťahy.

Most pri Bratislave – Zálesie a Zálesie – Malinovo

Dvojica cyklotrás, ktoré sú pokračovaním bratislavskej mestskej trasy R27 popri Malom Dunaji. Po ich výstavbe teda vznikne nielen spojenie jednotlivých spomínaných obcí, ale aj prístup hlavného mesta.

Prvý úsek začne na existujúcej trase vo Vrakuni (video z prejazdu), ktorá dnes končí na hranici katastra, pri pristávacej dráhe letiska. Povedie po ľavom brehu Malého Dunaja až po križovatku s cestou z Mostu pri Bratislave. Šúrsky kanál prekoná existujúcim mostom a v trase poľnej cesty pokračuje až po Malinovskú ulicu v Zálesí. V priebehu roka 2023 sa očakáva ukončenie majetkovoprávneho vysporiadania a vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

Najnáročnejšou stavbou druhej časti (Zálesie – Malinovo) bude nová lávka pre peších a cyklistov cez Malý Dunaj poniže Gešajovských mlynov. Tým vznikne alternatíva voči jazde s autami po súčasnom cestnom moste nachádzajúceho sa proti prúdu rieky. Na most nadviaže cyklotrasa v koridore poľnej cesty ústiaca na Školskú ulicu v Malinove. Tu sa v priebehu roka 2023 očakáva spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Vedenie cyklotrasy z Bratislavy do Malinova (úseky 1.23, 1_31.1 a 4_01_03.1. Zdroj: Koncepcia územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja

Lamač – Dúbravka

Dnes sú tieto dve mestské časti oddelené dvojitou bariérou – železnicou a diaľnicou. Dlho očakávaná (hovorí sa o nej už od roku 2015) výstavba lávky nad železničnou traťou a využitie desaťročia existujúceho prejazdu pod diaľničným mostom zlepší dnešný neútešný stav a vytvorí aspoň jednu bezpečnú spojnicu pre cyklistov.

V priebehu roka 2023 sa očakáva zisk stavebného povolenia na samotnú lávku Lamač – Dúbravka. Je však nutné konštatovať, že jeho vydanie sa očakáva už niekoľko rokov.

Navrhované prepojenie znázornené červenou farbou. Autor vizualizácie: Ing. arch. Milan Beláček.

Senec – Pezinok

V priebehu roka 2023 sa očakáva spracovanie štúdie trasovania a začatie prác na dokumentácií pre územné rozhodnutie. Momentálne teda ešte nie je jasný presný koridor, ktorým trasa povedie. Z (cyklo)dopravného hľadiska je obzvlášť dôležité, aby trasa nevynechala logistické sklady pri diaľnici D1 a viedla podľa možnosti čo najpriamejšie a bolo ju tak možné použiť na dochádzku do práce či už zo Senca, alebo od Pezinku a Viničného.

Navrhované (a existujúce) cyklotrasy medzi Pezinkom a Sencom. Štúdia vyberie vhodný koridor, ktorým ucelené prepojenie týchto dvoch okresných miest povedie. Zdroj: Koncepcia územneho rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja – komplexný výkres trasovania cyklistickej dopravy.

O termínoch jednotlivých projektov je predčasné hovoriť vzhľadom na množstvo ďalších krokov s prakticky náhodnou dĺžkou (stavebné konanie, verejné obstarávania na zhotoviteľov príslušných projektových dokumentácií resp. zhotoviteľov stavieb, podávanie a schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Plánu obnovy príp. Programu Slovensko a pod.).

3 thoughts on “Bratislavský kraj: čo vzniklo v roku 2022 a čo sa chystá

  1. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ako často aktualizujete stránku ? Ohľadom cyklomostu Lamač – Dúbravka uvádzate, že v priebehu roka 2023 sa očakáva zisk stavebného povolenia. ?! To bolo vydané ešte v roku 2021 v decembri a oznámené, pričom žiadna zo zúčastnených strán nevyjadrila námietku. Od januára 2022 je platné. Viete mi teda povedať ako je možné, že do rakúska sú už vybudované dva cyklomosty a domáci sa nevedia bezpečne dostať z jednej mestskej časti do druhej ????

    Ďakujem za korektnú odpoveď.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.