Stav prípravy cyklotrasy R13 Račianska radiála

Mesto Bratislava podnietilo v roku 2022 vypracovanie štúdie na časť cyklistickej radiály R13 na Račianskej ulici. Spracovaný úsek začína na Križovatke Jozefa Čabelku (Pionerska a Jarošova ulica) a končí na Hybešovej ulici v Rači. V tomto článku priblížime niektoré detaily tejto štúdie. Pokračovaniu trasy cez Račianske mýto a po Radlinského ulici do centra sa budeme venovať v samostatnom článku.

Štúdia navrhuje umiestnenie cyklotrasy pozdĺž Račianskej ulice v dlžke asi 4,7 km. Takmer v celej dĺžke je navrhnutá samostatná cestička pre cyklistov na jednej strane ulice, doplnená na druhej strane chodníkom so zmiešaným pohybom cyklistov s chodcami. V niektorých kratších úsekoch je spoločný pohyb chodcov a cyklistov na oboch stranách. Dôvodom takéhoto usporiadania je obmedzenie existujúcou zástavbou a stiesnenosťou ulice v niektorých jej častiach.

Šírka obojsmernej cyklotrasy má byť štandardne 3 metre, minimálne 2,5 m.

Obr. 1: Úsek riešený štúdiou vedie od Pionierskej po Hybešovu. Podkladová mapa: Sieť cyklistickej dopravy podľa Územného generelu dopravy.

Štúdia nadväzuje na uvažovanú cyklotrasu od Račianskeho mýta, ktorá by mala viesť obojsmerne na strane pri železničnej stanici Filiálka. Prvú hotovú časť možno vidieť pri obytnom súbore Urban Residence. Smerom na Račianske mýto bude možné ísť aj cyklopruhom vo vozovke.

Po celom obvode Križovatky Jozefa Čabelku pribudne obojsmerná cyklistická komunikácia, ktorá umožní najkratšie prepojenia medzi jednotlivými smermi. Zrušené majú byť aj trojuholníkové ostrovčeky na nárožiach, ktoré nie sú dostatočne veľké ani pre chodcov a už vôbec nie pre cyklistov. Nahradené budú vysunutými nárožiami.

Existujúce ochranné pruhy na Pionierskej budú predĺžené až ku križovatke a napojené na pripravovanú infraštruktúru.

Obr. 2: Križovatka Jozefa Čabelku, Jarošova hore, Pionierska dole. Červenou farbou sú vyznačené segregované priestory pre cyklistov (komunikácie, priechody a miesta na prechádzanie), žltou spoločné cestičky pre peších a cyklistov, modrou vyhradené a ochranné pruhy.

Smerom na Jarošovu sú navrhnuté zárodky cyklotrás na oboch stranách: obojsmernej na severnej strane a jednosmernej na južnej strane (pri Kukurici). V rámci ďalšej prípravy projektu by ich bolo vhodné predĺžiť až po existujúcu cyklotrasu na Jarošovej, teda vytvoriť bezpečný prejazd cez križovatku s Kukučínovou.

Obr. 3: Dnešný stav Križovatky Jozefa Čabelku. Miniatúrne ostrovčeky neumožňujú vedenie cyklotrasy. Foto: Google StreetView.
Obr. 4: Možný vzhľad Križovatky Jozefa Čabelku. Na vysunutých nárožiach je vytvorený priestor na vyčkávanie cyklistov pred vjazdom do križovatky. Vizualizácia: Marek Zahradník, Cyklokoalícia.

Samotná trasa R13 bude pokračovať obojsmerne popri budove Ministerstva spravodlivosti SR (bývalý Výskumný ústav zváračský). Zachovaný bude chodník pre chodcov a upravená podoba parkoviska. Pred prejazdom cez električkovú trať pri Bille pribudne samostatný odbočovací pruh a vedľa neho nové priechody pre chodcov a cyklistov. Na prístup k cieľom na strane pri Figare bude možné použiť spoločnú cestičku pre peších a cyklistov.

Obr. 5: Cyklotrasa pri budove Ministerstva spravodlivosti.

Šírka ulice tesne pred Sliačskou je nedostatočná na samostatnú cyklotrasu, tá tu preto bude prerušená v stometrovej dĺžke a nahradená zmiešaným pohybom s chodcami po koridore širokom cca 4,5 m.

Nárožia križovatky so Sliačskou sa majú mierne vysunúť a trasa R13 bude pokračovať súbežne s Račianskou.

Obr. 6: Cyklotrasa za križovatkou so Sliačskou ulicou má viesť v zelenom páse.
Obr. 7: Račianska pri Riazanskej, dnešný stav. Jediný legálny prejazd bicyklom je po frekventovanej vozovke. Foto: Google StreetView.
Obr. 8: Možný vzhľad cyklotrasy za križovatkou s Riazanskou. Vizualizácia: Marek Zahradník, Cyklokoalícia.

Trasa má pokračovať po ľavej strane aj pri internáte Mladá Garda, kde pribudne cyklopriechod na opačnú stranu a napojenie na existujúcu cyklotrasu pri bytovom dome Guthaus. Ak sa podarí so železnicami dohodnúť zriadenie nového priecestia, cez Pluhovú ulicu bude možný prístup až ku Kuchajde.

Obr. 9: Cyklotrasa pri internáte Mladá Garda. V hornej časti existujúca cyklotrasa pri bytovom dome Guthaus.

Pri novej výstavbe v areáli bývalej Palmy má dôjsť k prestavbe križovatky pri Námestí Biely kríž. Cyklotrasa tu prejde na pravú stranu, na ktorej sú lepšie priestorové podmienky. Takto bude pokračovať aj pred Novou Cvernovkou.

Obr. 10: Námestie Biely kríž, prevedenie cyklotrasy ku Palme. Naznačená je aj uvažovaná odbočka do jej areálu.
Obr. 11: Vizualizácia možnej výstavby v areáli Palmy pri električkovej zastávke Nám. Biely kríž so znázornenou cyklotrasou. Developer na základe dohody s mestom vypracoval aj technickú štúdiu celej cyklotrasy. Zdroj: Corwin.

Samostatná cyklotrasa má viesť popred budovu železničnej stanice Predmestie a za železničnou traťou sa má napájať na nedávno zrekonštruovanú spoločnú cestičku. V úrovni zastávok MHD má byť prejazd ku železničnej zastávke Vinohrady. Popod železničnú trať je v úzkom priestore pod mostami navrhutá spoločná cestička. Lepšie riešenie vo forme samostanej cyklotrasy by bolo možné zrealizovať pri komplexnej prestavbe tohto dopravného uzla.

Obr. 12: Cyklotrasa pri železničných staniciach Vinohrady a Predmestie.

Za stanicou bude opäť pokračovať samostatná obojsmerná cyklotrasa súbežne s električkovou traťou. Starší návrh Metropolitného inštutútu zvažoval aj bicyklovú cestu cez zrekonštruované parkovisko pri vozovni Krasňany.

Obr. 13: Cyklotrasa pri vozovni Krasňany má viesť medzi električkovou traťou a parkoviskom.
Obr. 14: Možné vedenie cyklistickej trasy formou bicyklovej cesty s povoleným vjazdom áut pri vozovni Krasňany podľa vizualizácie Metropolitného inštitútu Bratislavy. Novšia štúdia navrhuje vedenie samostatnou cyklistickou komunikáciou súbežne s chodníkom vpravo.

Od Malokrasňanskej ulice štúdia navrhuje alternatívne vedenie, buď v polohe pri existujúcom chodníku na ľavej strane Račianskej ulice, alebo medzi cestou a električkovou traťou.

Obr. 15: Cyklotrasa pri Malokrasňanskej ulici. Vpravo napojenie na existujúcu cyklotrasu na Malokrasňanskej ulici, vľavo uvažovaná nová odbočka. Zvýraznené je alternatívne vedenie medzi traťou a cestou.

Od Hliníckej po Peknú cestu má trasa viesť po existujúcej komunikácii na strane sídliska formou bicyklovej cesty, prípadne obytnej zóny. Za križovatkou má opäť začať samostatná cyklotrasa.

Obr. 16: Cyklotrasa pri Peknej ceste.

Trasa bude ďalej pokračovať až po Žitnú ulicu s doplnením priechodov pre cyklistov na opačnú stranu Račianskej. Medzi Černockého a Hečkovou pribudne pri cyklotrase aj chodník, ktorý tu dnes chýba.

Obr. 17: Cyklotrasa pri Černockého ulici.
Obr. 18: Cyklotrasa pri Hečkovej ulici.

Od Žitnej po Kubačovu povedie trasa vpravo od električiek. Variantne sa budú posudzovať kombinácie samostatnej a spoločnej cestičky pre cyklistov a chodcov a prejazdu cez pozemok Bratislavského samosprávneho kraja. Štúdia končí napojením na ochranné pruhy na Kubačovej ulici.

Obr. 19: Cyklotrasa pri Hybešovej ulici.

Štúdiu vypracoval developer CORWIN na základe zmluve o spolupráci s mestom v súvislosti s jeho aktivitami na Račianskej ulici. K dátumu publikovania článku sa do štúdie zapracovávajú posledné pripomienky zo strany mesta. Nasledovať bude územné konanie, ktoré bude zrejme rozdelené na samostatné časti a po ňom získavanie stavebného povolenia. Vzhľadom na to, ako rýchlo (či skôr pomaly) prebiehajú takéto procesy, možno odhadnúť, že ani v optimistickom scenári sa táto trasa nezačne budovať skôr ako o dva roky.

Obrázky 2, 5-6, 9-10, 12-13, 15-19 pochádzajú zo štúdie Hlavná cyklistická trasa – R13 Račianska radiála na Račianskej, Žitnej a Strelkovej/Kubačovej ul. v úseku od Kominárskej po Hybešovu ulicu. Obrázky sú z verzie z 8/2022, niektoré detaily sa medzičasom mohli zmeniť.

9 thoughts on “Stav prípravy cyklotrasy R13 Račianska radiála

 1. „Šírka ulice tesne pred Sliačskou je nedostatočná na samostatnú cyklotrasu, tá tu preto bude prerušená v stometrovej dĺžke a nahradená zmiešaným pohybom s chodcami po koridore širokom cca 4,5 m.“

  Vidím tam 4 jazdné pruhy pre autá ⇒ šírka je dostatočná, stačí len zredukovať počet pruhov pre autá.

  1. 4 jazdne pruhy su po celej ba, ak by sa zuzili + cyklopruh druhy amsterdam toto mesto ale ….. vieme ako :P a zony zmiesaneho pohybu su najviac zblizuje to chodcov a cyklistou hm nie vsak v dobrom hm skoda

 2. škoda, že sa nedala spraviť cyklotrasa na úseku medzi hybešovou a hečkovou na pravej strane električkovej trate (smer mesto) kde je dostatok priestoru, len to tam je zarastené kríkmi

 3. Toto nieje cyklocesta. Pôsobí to skôr ako pokus dostať cyklistov z ciest aby nezavadzali autám. Na bezpečnosť cyklistov a chodcov sa tu velmi neprihliada, keďže miestami je to chodník a miestami cyklocesta. Ďalšia vec je, že autá môžu ísť priamo, kým bycikel sa hadí okolo. Klučkovanie okolo cesty, kde je to raz na jednej a raz na druhej strane, okrem naddĺžky aj stažuje orientáciu. Nechcel som, aby môj komentár vyznieval toxicky, ale toto riešenie na mňa pôsobí ako karikatúra na tvorbu cyklociest.

  Dúfam, že to nedopadne ako cyklocesta pri ‚Urban residence‘, kde má len pár metrov, končí v betónovom múre ale značky cyklocesty tam už osadené sú.

 4. Rieši sa nejakým spôsobom vysporiadanie súkromných pozemkov pod týmto návrhom?
  Lebo len tak narýchlo tam vidím väčšie množstvo parciel, kde mesto nie je vlastník:

  Bez toho vysporiadania sa ďaleko neposunú – resp. nikde.

 5. Dufam, ze sa tento nezmyselny projekt nepodari zrealizovat. Cele zle. Cyklisti mozu chodit cez vinohrady. Nepotrebuju jazdit po hlavnej ceste alebo popri nej.

  Pred Urban residence na Ursinyho mohol navrhnut cyklotrasu iba imbecil.

  Do piatich rokov tento projekt nebude a potom uz cely Team Vallo bude minulostou. A aj tento projekt.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.