Fotoreport: Budúca cyklotrasa na Harmincovej

V polovici septembra roku 2023 bolo otvorené rozšírenie Harmincovej ulice v bratislavskej Dúbravke. Na tejto pôvodne dvojpruhovej ceste pribudol v každom smere bus pruh. To zrýchlilo nielen premávku verejnej dopravy, ale čiastočne pomohlo aj automobilovej doprave, keďže autobusy už netvoria prekážku zastavovaním na zastávkach v jazdnom pruhu.

Pri otvorení ešte niektoré práce dobiehali, napríklad výstavba chodníkov. Bude na nich použitá tzv. bratislavská dlažba.

Samostatná cyklotrasa však nebola súčasťou pôvodného zámeru, ktorého príprava siaha do roku 2007. Podľa vyjadrení mesta by jej doplnenie do zámeru výrazne oddialilo realizáciu, keďže by bolo nutné zopakovať niektoré kroky v príprave. Cyklistický koridor preto vznikne ako samostatný projekt. Už pri rozširovaní Harmincovej sa však podarilo spraviť predprípravu a vo všetkých križovatkách sú cyklistické priechody a „zárodky“ cyklistických cestičiek nielen pre trasu O6 po Harmincovej, ale aj pre križujúce R52 a R61.

Situácia budúcej cyklotrasy O6 po Harmincovej (zelenou). Na západnej strane (vľavo) bude nadväzovať na existujúcu (hoci takmer rozpadnutú) cyklotrasu R11 z centra mesta, ktorá v budúcnosti povedie ďalej do Dúbravky a Borov. Pokračovanie O6 na východnej strane (vpravo) po trasu R12 Lamačská radiála pribudne neskôr, zatiaľ nie je projekčne rozpracované. V strede vidno aj budúce križujúce cyklotrasy R52 a R61, ktorých časti sú v rôznych fázach prípravy. Plná veľkosť.

V ďalšom texte sú formou fotoreportu dokumentované vybudovené súčasti budúcej cyklotrasy. Fotografie sú z druhej polovice septembra 2023.

Na vyústení ulice Ľuda Zúbka pribudol (ešte nevyznačený) cyklistický priechod. Vzadu vidno existujúcu cyklotrasu R11 Dúbravská radiála (modrá značka cestičky pre chodcov a cyklistov).
Pôvodné parkovisko zmenilo svoj tvar, je užšie a dlhšie. Parkovacie miesta budú vyznačené pozdĺžne. Na tomto mieste nebude pre nedostatok miesta samostatná cyklotrasa, ale cyklisti budú prechádzať obojsmerne cez parkovisko (pre autá bude jednosmerné). Na fotografii vidno výjazd z ešte nedokončeného parkoviska smerom k električkovej trati.
Pri rozširovaní Harmincovej sa v tejto časti vybudoval priechod pre cyklistov cez Ľuda Zúbka (červenou) a prejazdné parkovisko (sivou). V samostatnom projekte sa bude stavať ich spojnica a napojenie (oranžovou) na trasu R11, ktorá vedie popri električkovej trati. Mala by tiež pribudnúť aj úprava existujúceho úseku v nevyhovujúcom stave (fialovou). Plná veľkosť.
Na opačnej strane parkoviska je ako príprava znížený obrubník. Cyklotrasa povedie poza zastávku a cez priestor terasy pred zimným štadiónom.
V smere od futbalového štadiónu pribudol svetelne riadený priechod pre cyklistov pre trasu R61, ktorá v budúcnosti povedie okolo zimného štadióna (vpravo vzadu) k železničnej stanici Bratislava-Lamač.
Naznačené budúce vedenie cyklotrasy v ponechanej územnej rezerve. Vpravo je vybudovaný cyklopriechod smerom k futbalovému štadiónu a vľavo výhľadové pokračovanie k lamačskej stanici, na ktoré dalo mesto vypracovať štúdiu.
Na vyústení Lipského pribudli pri svetelne riadenom priechode krátke úseky cyklotrasy. Pri jej výstavbe tak nebude nutné zasahovať do križovatky.
Pri zimnom štadióne je vybudovaný priechod cez Harmincovu a cez Lipského a prejazd parkoviskom. V samostatnom projekte má pribudnúť ich prepojenie. Žltou farbou je vyznačená pripravovaná cyklotrasa R61/R52 vedúca celým okrajom Dúbravky až po Agátovú ulicu. Tá je vo fáze získavania územného rozhodnutia. Plná veľkosť.
Cyklistická infraštruktúra na križovatke s Húščavovou.
Celkový pohľad na budúci priebeh cyklotrasy na Harmincovej.
Smerom na Polianky pribudol cyklopriechod pre trasy R52. Tá bude v budúcnosti pokračovať ako samostatná cestička pre cyklistov okolo Kauflandu a obytného súboru Čerešne, následne nadviaže na ochranné pruhy vedúce na Patrónku.
Situácia na Poliankách. Pribudol cyklopriechod cez Harmincovu a Húščavovu. Pripravuje sa trasa od zimného štadióna. V inom projekte bude realizované pokračovanie smerom na Patrónku. Plná veľkosť.
Budúce pokračovanie smerom na Lamač zatiaľ nie je spracované ani formou štúdie. Realizácia tohto úseku nebude jednoduchá, keďže priestor ulice je stiesnený. Jednou z možností je výkup nezastavaných pozemkov v pokračovaní koridoru naznačeného vyššie. Ďalšou reorganizácia využitia dostupného profilu, napríklad podľa nasledovného ideového návrhu:
Návrh vedenia cyklotrasy O6 v úseku Polianky – Lamačská cesta (tvar križovatky Húščavova – Harmincova je v realizovanom projekte mierne odlišný). Plná veľkosť.
Ideový návrh umiestnenia cyklotrasy na moste nad diaľnicou D2 s redukciou počtu jazdných pruhov v smere do Lamača. Plná veľkosť.

Podľa našich informácií by sa malo budúci rok získavať územné rozhodnutie a stavebné povolenie, na čo bude nasledovať výstavba. Tú však netreba očakávať skôr ako o dva roky. To je pomerne dlhé obdobie, preto je škoda, že na ten čas nebol vyznačený spoločný bus a cyklo pruh. Cyklisti idúci po Harmincovej tak buď budú porušovať predpisy jazdou v bus pruhu alebo po chodníku, alebo pôjdu legálne vo vnútorom pruhu, čo bude nebezpečné a nepríjemné nielen pre nich, ale aj pre vodičov motorových vozidiel. Z hľadiska cyklistickej dopravy preto možno súčasný medzistav hodnotiť ako jednoznačné zhoršenie podmienok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.