Prednosť chodcov na priechodoch a vlaky namiesto áut. Cyklokoalícia oceňuje programové vyhlásenie vlády

Ak sa programové vyhlásenie vlády v oblasti dopravy napĺňať, Slovensko bude na dobrej ceste k fungujúcej udržateľnej mobilite, hodnotí Cyklokoalícia. Podľa združenia je to prvýkrát, kedy sa v plánoch vlády priamo hovorí o znížení využívania individuálnej automobilovej dopravy. Z konkrétnych opatrení vyzdvihuje úpravu prednosti pri priechodoch pre chodcov, ktorá Slovensko priblížiť k zvyšku európskych krajín. Zároveň pripomína potrebu spolupráce s mimovládnym sektorom aj v oblasti dopravy.

Tlačová správa Cyklokoalície z dňa 15. 11. 2023.

(Photo by Zeki Binici on Unsplash)

Práve v časti venovanej bezpečnosti cestnej premávky sa uvádza, že dôraz bude kladený na zabezpečenie zvýšenej ochrany pre cyklistov a chodcov a zákon sa upraví tak, aby bola zabezpečená „absolútna prednosť“ chodca na priechode. V praxi by to malo znamenať, že vodič bude povinný približovať sa k priechodu pre chodcov len takou rýchlosťou, aby bol schopný v prípade potreby umožniť chodcovi bezpečný prechod, a bude povinný umožniť bezpečný priechod aj chodcovi, ktorý sa zjavne chystá vstúpiť na priechod.

„Slovensko je stále jedinou krajinou EÚ, ktorá do svojej legislatívy nepremietla túto časť viedenského Dohovoru o cestnej premávke, hoci je jeho zmluvnou stranou. Vládou avizovaná zmena zákona, na ktorej potrebu upozorňujeme už roky, bude veľkým krokom pre bezpečnosť chodcov. Slovensko zároveň priblíži k dopravne civilizovaným krajinám a nie je dôvod, prečo by u nás nemohlo fungovať to, čo funguje u našich susedov,“ hovorí Dan Kollár, prezident Cyklokoalície.

V oblasti cyklodopravy vláda sľubuje podporu rozvoja cyklistickej dopravy ako integrálnej súčasti udržateľnej dopravy s cieľom zvyšovania kvality života v mestách. Konkrétne zdôrazňuje pokračovanie podpory cyklotrás z Plánu obnovy a aktualizáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR. Práve aktualizácia tzv. cyklostratégie je podľa združenia nevyhnutná už niekoľko rokov a je jedným zo sľubov, ktoré sa predošlým vládam nepodarilo naplniť.

Vláda sa tiež zaväzuje podporovať verejnú osobnú dopravu „za účelom zníženia využívania individuálnej automobilovej dopravy s cieľom zabezpečiť udržateľnosť a kvalitu života v sídlach“. Rozvoj železničnej infraštruktúry ako najefektívnejšieho spôsobu prepravy osôb označuje za strategický záujem štátu a zabezpečením moderných vlakov a vozidiel mestskej dopravy chce prispieť k dekarbonizácii dopravy a plneniu cieľov Európskej zelenej dohody.

Vláda tiež plánuje pokračovať v reforme verejnej osobnej dopravy vytvorením Národnej dopravnej autority a zavedením jednotného cestovného lístka pre rôzne druhy dopravy na území celého Slovenska do roku 2026. „Podstatné samozrejme bude to, ako sa novej vláde bude dariť programové vyhlásenie napĺňať. Pomôcť by tomu mohla aj intenzívnejšia spolupráca s expertnými organizáciami v treťom sektore. Už samotný dokument však dokazuje výrazný posun vnímania udržateľnej mobility v priebehu posledných rokov a vytvára predpoklad pre to, aby na Slovensku mohli ľudia presúvať efektívnejšie, bezpečnejšie a ekologickejšie,“ uzavrel Kollár.

2 thoughts on “Prednosť chodcov na priechodoch a vlaky namiesto áut. Cyklokoalícia oceňuje programové vyhlásenie vlády

  1. Súčasná úprava na Slovensku hovorí:

   „§ 4 ods. 1 písm. f) Vodič je povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť; to neplatí pre vodiča električky“

   Nami navrhovaná úprava v súlade s viedenským dohovorom a praxou ostatných krajín je nasledovná:

   „§ 4 ods. 1 písm. f) Vodič je povinný umožniť bezpečný prechod chodcovi, ktorý vstúpil alebo sa zjavne chystá vstúpiť na priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť ani obmedziť; to neplatí pre vodiča električky“

   To sa teda týka samotného stavu, či vodič „má prednosť“ až keď po priechode kráča, alebo ešte predtým. Súčasne je potrebné doplniť do § 16 ods. 1 nasledovnú vetu:

   „Vodič je povinný približovať sa k priechodu pre chodcov len takou rýchlosťou, aby bol schopný v prípade potreby umožniť chodcovi bezpečný prechod.“

   Tá opäť vychádza z Dohovoru o cestnej premávke a podľa našich vedomostí ju majú v legislatíve všetky krajiny EÚ s výnimkou Česka, ktoré ju pred rokmi trochu nepochopiteľne vypustilo, hoci prednosť chodca už pri úmysle vstúpiť na priechod zachovalo.

   Posledná zmena, ktorá s tým súvisí, je úprava povinností chodcov pri priechodoch pre chodcov. Momentálne zákon v § 53 ods. 2 hovorí:

   „Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť.“

   To navrhujeme pri priechodoch nahradiť nasledovným znením:
   „Chodec nesmie vstupovať na priechod pre chodcov bezprostredne pred idúce vozidlo.“

   Poslanecký návrh zákona z mája tohto roku, ktorý sa však pre konanie nových volieb už nedostal do hlasovania parlamentu, použil mierne odlišnú formuláciu:
   „Chodec nesmie vstupovať na priechod pre chodcov náhle; je povinný brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel.“

   To je tiež akceptovateľná možnosť, podstatné je aj v § 53 reflektovať skutočnú prednosť chodcov a zároveň v nejakej podobe zamedziť „skočeniu“ pred aut – v našom návrhu slovami „bezprostredne pred idúce vozidlo“, v alternatívnom návrhu slovom „náhle“. Práve toto trochu vyvracia, že by malo ísť o akúsi „absolútnu“ prednosť, čo sa stalo akýmsi novinárskym označením úplne štandardného stavu prednosti pri priechodoch pre chodcov a žiaľ ho zrejme pre zjednodušenie tentoraz použili aj autori programového vyhlásenia vlády :)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.