1. A sú už známe konkrétne plány a kroky na rok 2019+
    – v rámci zmapovania aktuálneho stavu mestskej cyklistiky v Bratislave a
    – následného vytvorenia vhodných nástrojov ovplyvňovania v oblasti infraštruktúry, plánovania, financovania, politiky, služieb a propagácie?
    Ako aj približný harmonogram zoznam úloh, ktoré bude CK spracovávať.