Bicyklovanie neobmedzené vekom

Projekt Bicyklovanie neobmedzené vekom je súčasťou populárneho konceptu, ktorý vznikol v Dánsku a v súčastnosti funguje vo viac ako dvadsiatich krajinách sveta. Na Slovensku ho ako v prvej krajine bývalého východného bloku spustila Cyklokoalícia v roku 2016 v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v bratislavskej mestskej časti Rača. V apríli 2018 sme do projektu zapojili aj Domov dôchodcov na Pažítkovej ulici v Ružinove. Zakúpenie elektrickej rikše, teda nákladného bicykla určeného na prepravu ľudí, aj do mestskej časti Ružinov umožní cyklovychádzky napríklad po neďalekom Parku Andreja Hlinku. Prinesie tak vietor vo vlasoch a úsmev na tvári mnohým ďalším seniorom.

„Seniori v našej populácii sú jednou z neviditeľných skupín, aj keď do spoločnosti veľkú časť svojho života vkladali materiálne a duchovné hodnoty. Mali by byť na očiach, mali by mať možnosť zapojiť sa do života rôznymi aktivitami. Nemali by jeseň svojho života stráviť v osamení. Prínosom projektu je podpora aktívneho starnutia, zviditeľňovanie tejto časti populácie a spestrenie každodennosti života seniorov v domovoch.” hovorí študentka Sokratovho inštitútu a koordinátorka projektu Petra Tamášová.

„Je známe, že bicykel je ideálnym prostriedkom na vyriešenie mnohých environmentálnych či ekonomických problémov. Vďaka takýmto skvelým projektom však vie riešiť aj sociálne problémy”, dodáva Dan Kollár z Cyklokoalície. 

Ak sa chceš aj ty pomôcť voziť seniorov na rikši, všetky aktuálne informácie nájdeš na fb stránke projektu.

Projekt finančne podporili: