Čo je Cyklokoalícia?

Cyklokoalícia je občianske združenie podporujúce rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku. Cyklokoalícia tiež monitoruje a pripomienkuje stav verejných priestorov, aby boli bezbariérové a vyhovujúce pre peších a ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu a presadzuje lepšiu legislatívu pre cyklistov na celoslovenskej úrovni.

Členmi Cyklokoalície sú najmä aktívni cyklisti, architekti a ľudia zaoberajúci sa verejnými priestormi a podporujúci lepšie podmienky pre mestských cyklistov a chodcov.

Podporujeme cyklojazdy Critical Mass Bratislava.

Máte záujem podporiť nás, spolupracovať s nami alebo participovať na lepších podmienkach pre cyklistov? Prejdite na kontakt.

Výpis z registra združení MV SR a naše stanovy. Prezidentom Cyklokoalície je Daniel Duriš, členmi výkonnej rady sú ďalej Dan Kollár a Petra Nečasová. Valné zhromaždenie sa koná zvyčajne raz ročne, v decembri.

Adresa: Cyklokoalícia, Partizánska 2, 81103 Bratislava

IČO: 31800394

DIČ: 2021492836

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 2700175046/8330 (Fio banka a.s)

IBAN: SK9683300000002700175046

BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Bitcoin účet: 1CYk1oBAiqgkWUffkKjxgzTcHyj4oecbQB