Čo je Cyklokoalícia?

Cyklokoalícia je občianske združenie podporujúce rozvoj mestskej cyklistiky v Bratislave a rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku. Cyklokoalícia tiež monitoruje a pripomienkuje stav verejných priestorov, aby boli bezbariérové a vyhovujúce pre peších a ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Členmi Cyklokoalície sú najmä aktívni cyklisti, architekti a ľudia zaoberajúci sa verejnými priestormi a podporujúci lepšie podmienky pre mestských cyklistov a chodcov v Bratislave. Cyklokoalícia pokračuje v tradícii BicyBa (najstaršieho združenia v Bratislave zameraného na cyklistiku, ktoré zaniklo).

Spolupracujeme s Cyklistickou Alianciou, ktorá presadzuje lepšiu legislatívu pre cyklistov na celoslovenskej úrovni.

Podporujeme cyklojazdy Critical Mass Bratislava.

Máte záujem podporiť nás, spolupracovať s nami alebo participovať na lepšej Bratislave pre cyklistov? Prejdite na kontakt.

Výpis z registra združení MV SR a naše stanovy.

Adresa (len pre poštu): Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 82108 Bratislava

IČO: 31800394

DIČ: 2021492836

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 2700175046/8330 (Fio banka a.s)

IBAN: SK9683300000002700175046

BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Bitcoin účet: 1CYk1oBAiqgkWUffkKjxgzTcHyj4oecbQB