Cyklokomisia

Cyklokomisia, oficiálne Komisia mesta pre cyklistickú a pešiu dopravu (nazývaná tiež cyklokomisia) je poradným orgánom primátora Hlavného mesta SR Bratislavy. Jej cieľom je zvyšovať podiel cyklistickej dopravy na celkovom objeme dopravy v Bratislave, podporovať budovanie cyklistických trás a propagovať cyklistickú dopravu ako alternatívnu ekologickú dopravu v meste.

Stránka cyklokomisie na webe mesta.

Tabuľka s prehľadom projektov, ktoré riešila cyklokomisia.