Projekty

Prehľad projektov mesta v oblasti nemotorovej dopravy, ktoré prechádzajú Komisiou pre cyklistickú a pešiu dopravu od jej zriadenia v roku 2011.

Zoznam tvoríme, zatiaľ je nekompletný.

ČísloNázov / PopisStavTrvanieTrasy
Košická
Cyklopruhy na Košickej (medzi Mlynskými nivami a Dulovým námestím) a napojenie na Trenčiansku.
realizované2011O3, R26
Viedenská cesta
Cestička pre cyklistov medzi hrádzou smerom do Rakúska a Starým mostom
realizovanéEuroVelo 6, EuroVelo 13, R29
Historický okruh
Most SNP – Jesenského – Námestie SNP
čiastočne realizované (stále chýba časť po Kapucínskej a Židovskej)O1
Pribinova 2
Cestička pre cyklistov medzi Novým SND a Mostom Apollo
realizované2012-2014R27