Okruhy

Okruhy navrhujeme značiť vzostupne v smere od centra k okraju mesta, číslo trasy zodpovedá poradiu okruhu.

Zoznam:

O1 – 1. okruh (Historický okruh)

Trasa: Rybné nám. – Židovská – Kapucínska – Hurbanovo nám. – Štúrova – Nám. SNP – Kamenné nám. – Jesenského – Hviezdoslavovo nám. – Rybné nám.

O2 – 2. okruh (Staromestský okruh)

Trasa: (Rybné nám. – Židovská – Staromestská – Štefánikova – Hlavná stanica – Palárikova – Dobšinského – Smrečianska -) Račianske mýto – Legionárska – Karadžičova – Dostojevského rad – Gondova – Fajnorovo nábr. – Rázusovo nábr. – Rybné nám.

O3 – 3. okruh

Trasa: Hlavná stanica – Palárikova – Dobšinského – Smrečianska – Račianske mýto – Račianska – Kominárska – Trnavské mýto – Miletičova – Košická – Most Apollo – hrádza – Viedenská cesta – Most SNP

O4 – 4. okruh

Trasa: Križovatka Jozefa Čabelku – Jarošova – Bajkalská – Prístavný most – Ekonomická univerzita – Bulíkova – Haanova – Furdekova – Nám. hraničiarov – Rusovská cesta

O5 – 5. okruh

Trasa: Kutlíkova – Pajštúnska – Bratská – Kapitulské polia – Most Lafranconi – Mlynská dolina – Pri Habánskom mlyne – Opavská – Ďurgalova – Jahodová – Uhrova – Bárdošova  – Na Revíne – Bárdošova – Bellova – Ôsma – Brusnicová – Krahulčia – Sliačska – Račianska – Jánoškova – Kukučínova – Pluhová – Gavlovičova – Hattalova – Zátišie – Tomášikova – Kaštieľska – Parková – Jastrabia – Komárňanská

O6 – 6. okruh

Trasa – severná časť: Harmincova – Valentína Matrku

Trasa – východná časť: ŽST Vinohrady – Istrochem – Mierová kolónia – Trnávka – Vrakunská cesta – Mlynské luhy

Trasa – južná časť: Chorvátske rameno – Lietavská- Zadné lúky – Kapitulské pole

O7 – 7. okruh

Trasa – severná časť: Dúbravčická – Podháj

Trasa – východná časť: Pekná cesta – Račianska – Žabí majer – Bojnická – Galvaniho – Mlynské luhy

O8 – 8. okruh

Trasa – severná časť: Cyklomost Slobody – Na mýte – Istrijská – Eisnerova – predĺženie Eisnerovej po cestu I/2

Trasa – východná časť: Rača – Východné – Zlaté piesky

Trasa – južná časť: Podunajské Biskupice – Lieskovec – 6. most cez Dunaj (D4) – hrádza – Jarovce – Jazerná – Morušová – Pílová

O9 – 9. okruh

Trasa – severná časť: Cyklomost Slobody – Mlynská – Jána Jonáša – Záhorská Bystrica

Trasa – východná časť: Rača – Rybničná – Vajnory

Trasa – južná časť: hrádza – Rusovce

O10 – 10. okruh

Trasa – východná časť: Svätý Jur – JuRaVa – Ivanka pri Dunaji