O7 7. okruh

Popis južnej časti trasy

O7JA Bažantnica – Petržalka juh

Navrhuje sa výhľadové vybudovanie samostatnej cestičky pre cyklistov súčasne s urbanizáciou územia.

O7JB Petržalka juh – Slnečnice

Navrhuje sa výhľadové vybudovanie samostatnej cestičky pre cyklistov súčasne s urbanizáciou územia.

O7JC Slnečnice – hrádza

Navrhuje sa výhľadové vybudovanie samostatnej cestičky pre cyklistov súčasne s urbanizáciou územia.

Popis východnej časti trasy

O7VA Ružinov – Galvaniho

Križovanie železničnej trate sa navrhuje v priestore TIOP Ružinov ako súčasť mimoúrovňového nemotorového križovania trate.

O7VB Galvaniho

Navrhuje sa alternatívne buď obojsmerná samostatná cestička pre cyklistov na východnej strane ulice, alebo dve spoločné cestičky pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevázkou a jednosmerným pohybom cyklistov po oboch stranách ulice.

O7VC Bojnická juh

Navrhuje sa alternatívne buď obojsmerná samostatná cestička pre cyklistov na východnej strane ulice, alebo dve spoločné cestičky pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevázkou a jednosmerným pohybom cyklistov po oboch stranách ulice.

O7VD Bojnická sever

Navrhuje sa výhľadové vybudovanie samostatnej cestičky pre cyklistov súčasne s predĺžením Bojnickej ulice po Račiansku.

Popis západnej časti trasy

O7ZA Podháj

Navrhuje sa pohyb vo vozovke v vyznačením smerovými tabuľami.

O7ZB Dúbravka – Lamač

V dnes neexistujúcej spojnici Dúbravčickej a Podhája sa navrhuje spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou.

O7ZC Dúbravčická

Navrhuje sa alternatívne buď samostatná cestička pre cyklistov na južnej strane ulice alebo pohyb vo vozovke s vyznačením viacúčelových pruhov.