O3 3. okruh

Funkcia trasy

Trasa prepája jednotlivé radiály v nasledujúcich priečnych vzťahoch:

 • Hlavná stanica – Račianske mýto – Trnavské mýto
 • Trnavské mýto – Dulovo nám. – Most Apollo
 • Petržalská hrádza medzi Mostom SNP a Mostom Apollo

Popis trasy

Hlavná stanica – Palárikova – Dobšinského – Smrečianska – Račianske mýto – Račianska – Kominárska – Trnavské mýto – Miletičova – Košická – Most Apollo – hrádza – Viedenská cesta – Most SNP

Cyklotrasa O3 pri Auparku.
Cyklotrasa O3 pri Auparku.

O3A Most SNP – Einsteinova

Úsek začína na petržalskom predmostí Mostu SNP. Na časť medzi mostom a Auparkom začalo v roku 2014 spracovávanie dokumentácie.
Pokračovanie popri Auparku bolo realizované pri výstavbe nákupného centra.
Cyklotrasa na Einsteinovej vznikla v 90. rokoch vyznačením na existujúcom chodníku. Povrch je v nevyhovujúcom stave. Úsek končí na križovatke s trasou R18.

O3B Celomestské centrum (CMC)

Plánovaný úsek. Navrhujeme vybudovať samostatnú cestičku pre cyklistov v celej dĺžke. Úsek končí pri moste Apollo.

O3C Most Apollo

Realizovaný úsek, lávka pre cyklistov na východnej strane mosta otvorená v roku 2005.

O3D Košická juh (Pribinova – Mlynské nivy)

Projekt spracovávaný od roku 2011. V úseku sú možné viaceré riešenia, alebo ich kombinácia:

 • Obojsmerné samostatné cestičky pre cyklistov na oboch stranách ulice
 • Jednosmerné samostatné cestičky pre cyklistov na oboch stranách ulice
 • Bus + cyklo pruhy

O3E Košická stred (Mlynské nivy – Dulovo nám.)

Úsek bol realizovaný v roku 2011 formou cyklopruhov. Projektová dokumentácia Košická.

O3F Košická sever (Dulovo nám. – Miletičova)

Na Košickej navrhujeme vyznačenie cyklopruhov, na Miletičovej kombináciu koridoru pre cyklistov, cyklopruhov a viacúčelových pruhov podľa miestnych pomerov.

O3G Miletičova

Navrhujeme kombináciu koridoru pre cyklistov, cyklopruhov a viacúčelových pruhov podľa miestnych pomerov.

O3H Trnavské mýto

Navrhujeme vybudovanie samostatnej cestičky pre cyklistov po severnej strane Trnavského mýta (súbeh s trasou R35). Riešenie je rozpracované v projektoch:

O3I Trnavské mýto – Račianske mýto

Navrhujeme vedenie predĺženou Kominárskou ulicou vo vozovke. Na Račianskej pokračovanie k Račianskemu mýtu ako samostatná cestička pre cyklistov (súbeh s trasou R13).

O3J Račianske mýto – Hlavná stanica

Navrhujeme vedenie vo vozovke Smrečianskou a Dobšinského ulicou s povolením vjazdov do protismerov a vhodnými opatreniami v križovatkách.

Pripravované zámery v okolí trasy

Cyklotrasy pripravované samosprávou

V roku 201? bola rozpracovaná projektová dokumentácia na chýbajúci úsek pri Sade J. Kráľa, ktorá tiež zahŕňala zlepšenia na už existujúcej časti pozdĺž Auparku. Projekt nebol realizovaný.

Územné plány zón

V januári 2015 bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie Územný plán zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov, ktorý sa týka cyklotrasy O3 na Košickej medzi Mlynskými nivami a Dulovým námestím.

Developerské projekty

V apríli 2014 bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie zámer Alfa Park. Projekt sa nachádza medzi Mostom Apollo a Einsteinovou a mala by byť v rámci neho vybudovaná cestička pre cyklistov.

V máji 2017 bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie zámer rozšírenia polyfunkčného centra Eurovea. Cyklotrasa O3 je v dotknutom území už vybudovaná a vedie po Moste Apollo.

V decembri 2017 bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie zámer výstavby Polyfunkčného komplexu PORTUM na nároží Landererovej a Košickej. Žiadali sme vybudovanie cyklotrasy O3 v dotknutom území ako obojsmernej cestičky pre cyklistov.

V lete 2015 bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie zámer modernizácie električkovej trate Ružinovská radiála. Na Miletičovej ulici vedie trať v súbehu s plánovanou cyklotrasou O3, zámery je preto potrebné zladiť. Práce na príprave modernizácie električkovej trate však momentálne neprebiehajú.

V obytnom súbore Škultétyho, ktorý bol prvý raz zverejnený v lete 2013, sa nám podarilo dohodnúť vybudovanie cyklistického priechodu cez Račiansku ulici v úrovni Kominárskej. Sprevádzkovaný bol v roku 201?. Žiaľ tento priechod nebol realizovaný v súlade s normami, keďže obsahuje veľké množstvo priečnych bariér.

História

 • 2018 Košická, západná vetva medzi Pribinovou a Landererovou
 • 201x cyklopriechod cez Račiansku pri Kominárskej a koridor pre cyklistov na Kominárskej
 • 2011 Košická od Tekovskej po Dullovo nám.
 • 09/2005 Most Apollo
 • cca 2001 úsek popri Auparku